V knihovně se prvňáci nesešli náhodou. „Celá třída jsou naši čtenáři, navíc děti jsou zapojené do několika projektů, které propagují četbu knih. Děti z této třídy jsou velmi šikovné a doufáme, že našimi čtenáři již zůstanou,“ řekla ředitelka knihovny Zdeňka Daňková.