Odměnu si může vysloužit každé dítě z Velké Kraše od první do deváté třídy, ale i studenti jesenického gymnázia. „Pokud přinesli vysvědčení s vyznamenáním a dodali fotografii, dostali od nás svou vlastní průkazku, kterou se prokáží při vstupu na koupaliště a mohou ho navštívit zdarma,“ uvedla starostka Velké Kraše Vlasta Kočí (nez.).

Permanentku do areálu koupaliště si vysloužily i ty děti, které během roku reprezentovaly obec na různých soutěžích.

„Chápeme, že každý nemůže mít výborné známky, ale proč neocenit a nepoděkovat těm, kteří si to zaslouží? Je to dárek našim dětem za to, že se namísto lumpáren učí a dělají dobré jméno obci,“ usmála se starostka.

Dítě jinak za celodenní vstupenku zaplatí na koupališti dvacet korun. Dospělý o deset korun více. Pokud by letní sezona měla všech šedesát koupacích dnů, přišly by rodiče návštěvy koupaliště za jedno dítě na tisíc dvě stě korun.

„Nemyslím, že bychom na tom prodělali. Navíc máme informace od rodičů i pedagogů, že se děti hlavně před koncem roku začaly snažit, aby dosáhly na vyznamenání,“ dodala Kočí.

Velká Kraš má téměř dvacetiprocentní nezaměstnanost a málokterá rodina si může dovolit zaplatit i tak nízké vstupné. Proto rodiče nápad obce vítají. „Líbí se mi to. Je to dobrý nápad, který motivuje děti. Taky vím, že dítě je na koupališti v bezpečí a pod dohledem,“ řekla maminka jednoho z kluků, který kvůli dobrým známkám dostal permanentku. (dk)

Koupání ve Velké Kraši