Tu se na rozdíl od dalších oblastí života nedaří dostat na potřebnou úroveň; v zemi s deseti miliony obyvatel připadají dnes tři lékaři na sto tisíc lidí.

Slovenské sdružení postavilo ve spolupráci s vysokou školou v Trenčíně zdravotnické středisko v západním regionu Bissero, který patřil v době genocidy za občanské války v roce 1994 k nejvíce postiženým. V půlročních turnusech se tam střídají čeští a slovenští lékaři. Za nimi vedla jedna z prvních cesta Martina Strouhala.

„Můj nejsilnější zážitek z Rwandy spočíval v tom, že se ta země absolutně vymyká ze zažité představy nebezpečného regionu. Dnes je všechno jinak. Je tam pořádek, klid, bezpečí a čisto, a to nejen v hlavním městě. Lidé jsou slušní a pracovití, každý kousek volné půdy je obdělaný,“ popisuje své dojmy filmař a pokračuje: „Vláda má úřad na potírání genocidy, podporuje zaměstnanost a sport, pečlivě se stará o několik národních parků a v péči o životní prostředí jde do takových detailů, jako je zákaz používání igelitových sáčků. Pořádek udržuje armáda policistů a vojáků, korupce je přísně trestaná. Je to taková řízená demokracie pod přísnou kontrolou.“

O tom, že úřady fungují dobře, se Martin Strouhal přesvědčil osobně, když za jediný den po příletu stihl vyřídit všechna potřebná povolení. S dramaturgem České televize Josefem Albrechtem pak procestoval téměř celou Rwandu, která je velká jako Morava.

Přivezl pětadvacet hodin záběrů, z nichž vznikne několik různě zaměřených dokumentů. Natáčel v národních parcích, na vulkánu, na safari a čajových plantážích, v tropickém pralese i v památnících genocidy. V ty vláda proměnila především kostely, v nichž byly v roce 1994 zavražděny desetitisíce lidí. Dnes jsou v nich vystaveny například osobní věci, oblečení, ale i lebky a kosti zabitých. Občanská válka mezi Huty a Tutsii měla na svědomí kolem osmi set tisíc obětí.

„K dobrému dojmu z té země přispěla i setkání s místními lidmi. Mimo jiné i s prodavačkou obchodu, kde jsem kupoval baterie. Když už jsme o kus dál nasedli do auta, vyběhla ven a hledala nás. Přišla mi vrátit část peněz a stále se omlouvala, že se při účtování spletla,“ vzpomíná Martin Strouhal. Když se ho zeptáte na negativní zážitek, najde jen jeden: „Banánové pivo! To je strašlivý patok!“

Rwanda v číslech a datech

Vznik: 1962 po vyhlášení nezávislosti na Belgii
Státní zřízení: prezidentská republika
Počet obyvatel: 10,5 milionů
Hlavní město: Kigali
Měna: rwandský frank
Národnostní složení: Hutuové (84 %), Tutsiové (15 %)
Úřední jazyk: angličtina, francouzština, rwandština
Občanská válka: 1990 -1994, zavražděno 800 tisíc lidí