Součástí oslav byla přednáška o historii školy, setkání zaměstnanců či společenský večer se školní akademií. V pátek ve tři hodiny odpoledne byla slavnostně odhalena výtvarná instalace Pegassus Zdeňka Sklenáře, absolventa gymnázia.

O dvě hodiny později startuje v šumperském divadle slavnostní setkání absolventů školy s galavečerem a talk show s významnými absolventy. „Divadlo máme našlapané, je těžké sehnat lístky, některé zájemce jsme museli i odmítat. Pozvali jsme řadu významých osobností,“ zmínil ředitel gymnázia Milan Maceček.

Na galevečer byli pozváni současní i bývalí starostové města, herci Ondřej Sokol, Martin Finger, rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller, děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Stanislav Balík, sportovci Ondřej a Tomáš Bankovi či plastický chirurg Ladislav Bařinka.

Náročné začátky

Gymnázium v Šumperku mohlo vzniknout po založení samostatného československého státu. Vyučování začalo v polovině září 1919. První ročník měl přes sedm desítek žáků.

„Zezačátku to byla jedna třída, kterou učil první tři týdny jen sám ředitel školy, protože byl jediný vyučující na celé škole. Teprve poté k němu přibyl druhý učitel a až po dalším měsíci nastoupili další dva pomocní učitelé,“ popsal nelehké začátky šumperského gymnázia ředitel Maceček.

Po Mnichovu 1938 budovu zabrali Němci a otevřeli zde vyšší dívčí a obchodní školu. Nesnadné časy gymnázium zažívalo i za komunistického režimu v padesátých a šedesátých letech. V padesátých letech se změnilo na jedenáctiletou střední školu, po většinu šedesátých let bylo tříletou Střední všeobecně vzdělávací školou.

„Součástí těchto škol byla odborná příprava kádrů pro průmysl. Žáci v té době chodili na povinné výcviky do továren. Absolvovali například hodiny u soustruhu,“zmínil Milan Maceček.

Velký přínos? Knihovna

V současnosti má gymnázium 50 učitelů a 580 žáků ve dvaceti třídách. Velkým přínosem pro něj bylo otevření knihovny v prostorách sousední Masarykovy školy.

„Výborně se nám s knihovnou spolupracuje. S její ředitelkou si rozumíme. Jakoukoli akci organizuje, nabízí ji u nás a bývá na to velká odezva. A naopak my ve škole nemáme větší sál a pro většinu většinu akcí, které pořádáme, poptáváme sály v knihovně,“ poznamenal Milan Maceček.