Dekorace s jarní tematikou vymyslela městská zahradnice. Ušáky vytvořila spolu s pracovníky údržby z kmenů bříz, které byly určeny ke skácení.

„Chtěla Hanušovice oživit. Už dříve vyzdobila například kulturní dům truhlíky s květinami. Říkala, že by to chtělo i něco k Velikonocím,“ vysvětlila starostka města Ivana Vokurková.

Zajíci se v ulicích města objevili už druhým rokem, letos však ve větším rozsahu. Hnízda se nacházejí u benzinové stanice, naproti městskému úřadu, u hlavní autobusové zastávky nebo u železničního podjezdu.

„Loni jsme dávali k zajícům i pomlázky. Měli jsme strach, aby je lidé nepobrali, ale nic se neztratilo. Letos je také vše na svém místě. Lidem se výzdoba líbí, říkají, že je to pěkné oživení,“ dodala starostka Vokurková.