„Lezci dostali za úkol vytvořit lanové přemostění mezi dvěma komíny a pomocí speciálních lanových technik a vybavení transportovat zraněnou osobu nejprve na jeden a potom přes tyrolský traverz na druhý komín. Celou dobu byla zraněná osoba v doprovodu jednoho z lezců,“ popsal úkol hasičů v prostoru bývalé šamotárny jeden z lezeckých instruktorů Přemysl Venouš.

Jeden z komínů měří šedesát, druhý pětačtyřicet metrů.

| Video: Youtube

Druhý den výcviku se hasiči přesunuli do lesa u Horních Skorošic. Za úkol měli vyhledat a zachránit dva zraněné parašutisty. Figuranti byli umístěni vysoko v korunách stromů v těžkém svažitém terénu uprostřed Rychlebských hor.

„Výcviky plánujeme tak, aby se co nejvíce blížily realitě. Lezci proto musí nejprve pomocí GPS souřadnic najít oba zraněné parašutisty, poskytnout jim neodkladnou zdravotnickou pomoc a následně oba transportovat do místa, kam by se v reálné situaci dokázala dostat posádka zdravotnické záchranné služby,“ vysvětlil zkušený hasič-lezec.

Když se výcvik odehrává ve svažitém a neprostupném terénu, je nutné pro transport použít speciálních lanových technik, jako je například šikmý traverz.

Lezecké skupiny jsou organizovány na všech centrálních stanicích Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, na stanici v Olomouci je pak organizováno lezecké družstvo. Každý hasič-lezec musí každý rok absolvovat 104 hodin výcviků zaměřených na záchranu z výšky nebo volné hloubky.