Přednášky byly součástí Svatováclavského mezinárodního setkání, které se každoročně koná v Bílé Vodě, kde byly právě na svátek svatého Václava v roce 1950 násilně internovány řádové sestry z celé republiky. Účastníci semináře si mohli ve tříjazyčném tlumočení vyslechnout přednášky o postavení, práci a perzekuci kněží, opavských františkánkách v Jeseníku nebo o křesťanských tradicích v Travné. Právě k Travné přidal přednášející Drahomír Polách i zajímavou pozvánku. „Pokud jste tam nikdy nebyli, doporučuji návštěvu, je to kouzelné místo. Pány bych chtěl upozornit, že voda ve studánce má blahodárné účinky na potenci,“ okořenil přednášku Polách.

Mezi posluchači, kde většinu tvořili odborníci, nechyběli ani studenti. „Chtěla jsem se dozvědět něco o historii Jesenicka,“ řekla studentka jesenického gymnázia Kamila Jehličková. Nejvíce ji oslovila přednáška o práci a postavení kněžích. Jak přiznala, chtěla by historii studovat. Její spolužačka Lucie Bohárová by dokonce chtěla o regionální historii napsat seminární práci. Okresní archiv vydá do konce roku sborník. „Přednášky budou vydané v tom jazyce, v jakém byly předneseny, jinak by byly náklady příliš vysoké. U každé ale bude krátké resumé v dalších dvou jazycích,“ sdělila ředitelka jesenického archivu Bohumila Tinzová.