Historik ve své práci přibližuje bojovou cestu tehdejšího šumperského 93. pěšího pluku a olomouckého 13. zeměbraneckého pěšího pluku. Válečné děje čtenáře zavedou do roku 1914, kdy oba pluky bojovaly na východní frontě.

Nechybějí ani informace o hospodářských a politických příčinách vzniku prvního velkého světového konfliktu, které navozují atmosféru posledních měsíců a týdnů před zahájením válečných operací.

„Čtenáři, jejichž předkové působili v řadách obou pluků, zde najdou informace, kde bojovaly prapory jejich dědečků či pradědečků v té které době a jaké bojové úkoly plnily. Mojí snahou je, aby se nezapomnělo na oběti, které muži ze severomoravských měst a vesnic přinesli na bojištích první světové války," řekl Zdeněk Doubravský, jehož dědeček bojoval v 93. pěším pluku na italské frontě.

Osudy mužů z obou pluků historik zakomponoval do válečných tažení rakousko-uherských armád, s nimiž vojáci ze severní a střední Moravy sdíleli dobré i zlé za prvních ofenziv a ústupů v roce 1914.

Publikaci představí její autor veřejnosti dnes od sedmnácti hodin v rytířském sále Vlastivědného muzea v Šumperku. Navazovat bude přednáška Zdeňka Doubravského nazvaná Třiadevadesátníci na frontách první světové války v roce 1914.