Bezplatného anonymního testování v šumperském K – centru využívají narkomani i mladí lidé po rizikovém sexu

„Za dobu, kdy testy provádíme, je to první případ, kdy test na HIV byl pozitivní. Klienta jsme informovali o možných rizicích a odeslali jej do specializovaného zdravotnického pracoviště,“ řekl vedoucí šumperskéhocentra Miloslav Kubíček.

Vůči klientovi jsou pracovníci vázáni mlčenlivostí, ostatně test je možné provést anonymně. Výsledky testu nesdělují telefonicky, ale na osobní schůzce.
Těchto testů loni šumperské K – centrum provedlo přibližně kolem stovky, letos zájem postupně roste.

Služby využívají nejen lidé závislí na drogách, ale také širší veřejnost. Zejména se jedná o mladé lidi, kteří si chtějí ověřit, zda náhodný sex neměl následky,“ dodal Miloslav Kubíček.

K – centrum navíc službu provádí bezplatně, ve zdravotnických zařízeních se jeho cena pohybuje kolem 400 korun. V celé republice je evidováno více než 800 lidí, kteří jsou HIV pozitivní.

V loňském roce ovšem K – centrum přestalo podobné orientační testy provádět na zjištění hepatitidy typu C, která je pro drogově závislé daleko větším rizikem než HIV. „V platnost vstoupily normy Evropské unie, podle nichž tyto rychlé testy musejí mít evropský certifikát. A certifikované testy na našem trhu v současné době nejsou. Situaci se snažíme řešit s ministerstvem zdravotnictví,“ sdělil Ondřej Petroš z Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti v Praze.

Podle něj je hepatitidou typu C nakažena až přes polovina lidí, kteří si drogu aplikují injekčně. Hepatitida tohoto typu je velmi zákeřná choroba, která se přenáší krví. Nakazit se tedy také může člověk, který se poraní o použitou injekční jehlu. V počátečním stadiu se choroba nemusí projevovat, v pokročilejší fázi ale u nakaženého člověka dochází k těžké poruše jater, která vede až k úmrtí.

„Tím, že nízkoprahová centra tyto testy neprovádějí, ztrácíme přehled. Riziko přenosu hepatitidy je pro drogově závislé přitom velmi vysoké,“ dodal Petroš.