Šanci podat své nabídky mají zájemci do konce listopadu, 1. prosince bude věřitelský výbor otevírat obálky.

První sadu obálek už věřitelé otevírali 21. října. Byly v nich nabídky na koupi jindřichovské papírny, kde se výroba zastavila v polovině loňského prosince. Podle dostupných informací bylo obálek několik, které obsahovaly nabídky jak na celý závod, tak i na koupi pouze části závodu či jeho zařízení.

„Věřitelský výbor si vzal čas na rozmyšlenou, zda přistoupí na jiný způsob řešení, než je prodej celého závodu. Rádi bychom papírnu prodali co nejdříve, ale musíme najít cestu, která bude přijatelná jak pro věřitele, tak pro kupujícího,“ řekl Jozef Opálený, který ve výboru zastupuje druhého největšího věřitele - papírnu Mondi Štětí. Ta má u Olšanských papíren pohledávku ve výši kolem142 milionů korun.

„Víme, že nalézt strategického partnera pro Jindřichov bude vzhledem ke stavu závodu a jeho špatné dostupnosti obtížné. A vůbec nemám představu, k čemu jinému než k výrobě by bylo možné takový areál využít,“ dodal Jozef Opálený.

Olšanské papírny se ocitly v úpadku kvůli platební neschopnosti 18. prosince 2008, od 19. února jsou plně pod kontrolou věřitelů. Dluhy v té době činily celkem přes osm set milionů korun.

Výrobu v závodech v Lukavici, hlavním sídle firmy, a v Aloisově se postupně podařilo obnovit, oba jsou stále v provozu. Jindřichov poslali věřitelé ke dnu. O práci tam přišlo 220 lidí. Než dostali výpověď, byli doma s 60 procenty platu. Výpovědní lhůta jim skončila s červnem a pak měli nárok na tříměsíční odstupné. Finanční situace podniku je ale tak špatná, že jim z odstupného vyplatil jen třicet procent. Zbytek jim uhradí úřad práce a vůči firmě bude vystupovat jako další věřitel.