V Jeseníku tvoří základ centrálního zásobování teplem (CZT) čtyři kotelny. Celý systém je technologicky zastaralý.

„Funguje tu například kogenerace, kterou spouští motor z vozů Favorit. Zjistili jsme, že je to velmi nedostatkové zboží. Repasované motory se shání v rámci celé Evropy,“ vylíčil místostarosta Jeseníku Tomáš Vlazlo.

Investice do systému nenastaly ani poté, co provozování v roce 2013 převzala společnost Sateza. Nedošlo například na modernizaci výtopny na sídlišti Pod Chlumem. Tamní obyvatelé panelových domů se od ní odpojili a vybudovali si vlastní domovní kotelny. Město se Satezou jedná o „rozvodu“ v dřívějším termínu než v roce 2028, kdy by vypršela aktuální nájemní smlouva.

„K žádnému ukončení smlouvy se společnosti Sateza nedojde dříve, než s ní bude dohodnuto, jak vše proběhne. Ve výsledku by měl občan, který má teplo a teplou vodu z CZT, poznat změnu jen na hlavičce vyúčtování za teplo. Nikoho se od tepla a teplé vody odstřihnout nechystáme,“ ubezpečil místostarosta Vlazlo.

Průmyslová zóna v Zábřehu, v níž se má nacházet závod firmy Wanemi.
Soud zrušil část územního plánu Zábřehu. Nahrává to Wanemi

Není to ekonomický nesmysl

Po „rozvodu“ se Satezou se otevírají čtyři možnosti, jak s CZT naložit dál. Zrušení celého systému a nahrazení domovními kotelnami pro město nepřichází v úvahu. Radnice není nakloněna ani prodeji CZT. Možný je i jeho opětovný pronájem. V této souvislosti se hovořilo Stavebním bytovém družstvu Jeseník, které je zdaleka největším odběratelem tepla v celém systému a hodlá k němu být připojeno i nadále.

„To celé padlo,“ řekl ale k variantě provozování CZT v režii družstva předseda jeho představenstva Vít Dorničák.

„Měli jsme několik schůzek s městem a domluvili jsme se, že to není reálné,“ dodal.

Nejpravděpodobnější variantou tak zůstává, že město bude CZT provozovat samo, například prostřednictvím jím vlastněné společnosti.

„Myslíme si, že není ekonomický nesmysl CZT nadále provozovat. I když je městských bytů v systému asi jen čtyřicet z tisíce, považujeme CZT za věc, kterou je povinností města pro občany zachovat. Když budu trochu vizionář, CZT se může postupně měnit v technologický systém, ve společnost, která se zabývá energiemi,“ dodal Tomáš Vlazlo.

Bytové domy v ulici U Kasáren
Zvýšit nájemné a opravit. A nebo prodat. Jeseník řeší Kachlíkáče po Sovětech

Výpočet ceny tepla přijatelný pro všechny

Budoucnost tepelného hospodářství řeší i v Mohelnici. Do letošního jara jej měla v pronájmu společnost ČEZ Energetické služby. Radní nájem prodloužili do konce roku 2022. Zároveň chce samospráva vyjednat novou dlouhodobou smlouvu, která by platila do poloviny třicátých let. I v tomto případě hraje klíčovou roli v celé problematice místní stavební bytové družstvo.

„Smlouva, která by se měla dohodnout s ČEZem, závisí hlavně na postoji SBD, které má takřka poloviční odběry (v celém systému, pozn. red.). Pokud se SBD rozhodne udělat vlastní kotelny, celé CZT v Mohelnici končí. SBD píše, nabídněte nám cenu, která bude konkurenční se samostatnými kotelnami. O nic jiného nejde,“ shrnul Pavel Večerka na červnovém jednání zastupitelstva, které se problematikou zabývalo.

Zastupitelé pověřili starostu, aby s firmou ČEZ Energetické služby a bytovým družstvem vyjednal postup, kterým se docílí smluvního zajištění přijatelných cen tepla. Návrh smluv pro odběratele pro období od roku 2023 by měl být připraven do konce letoška.

„Jde nám o to, aby byla cena tepla z CZT vytvořena tak, aby bylo u každé položky jasné, jak se k ceně dospělo. Naším cílem je, aby smlouva, v níž bude výpočet ceny tepla přijatelný pro všechny, byla dlouhodobějšího charakteru. A to z důvodu, aby se do soustavy CZT mohlo investovat,“ objasnil starosta Mohelnice Pavel Kuba.

Stavba dopravního terminálu v Šumperku.
Takto roste nový autobusák v Šumperku. Displeje u zastávek nebudou