„Uchazeči na pozici ředitele předloží koncepci řízení společnosti PMŠ," uvedl odstupující předseda představenstva PMŠ Zdeněk Brož.

Dosavadní dlouholetý ředitel PMŠ Luděk Šperlich na svou funkci rezignoval na konci loňského roku poté, kdy se vynořila dlouho nevymáhaná pohledávka od bývalého nájemce hotelu Sport. Za energie dluží více než pět milionů korun, částka narůstala řadu let.

„Jedná se o složitou záležitost, ale bývalý nájemce neměl podepsat smlouvu, kterou nebyl schopen plnit, případně jí měl vypovědět," konstatoval Zdeněk Brož. S velkou pravděpodobností vymáhání dluhu skončí u soudu. Firma Jirdos, která hotel Sport řadu let provozovala, je od prosince v insolvenci.

Provoz zařízení od loňského podzimu nyní zajišťují Podniky města Šumperka. „Za těch několik měsíců se ukazuje, že v hotelu Sport nelze vygenerovat žádané příjmy," řekl Zdeněk Brož.

Podniky města Šumperka sice nájemce hotelu hledají, ale do předchozích dvou kol výběrového řízení se přihlásil pouze jediný zájemce. Toho radnice odmítla, protože firma s hotelovým provozem nemá žádné zkušenosti. Pokud se provozovatele nepodaří najít ani na třetí pokus, o dalším osudu Hotelu sport budou zřejmě rozhodovat zastupitelé.

„Nezájem firem svědčí o tom, že provozování hotelu se ziskem je zřejmě nemožné," podotkl tajemník šumperské radnice Petr Holub.

Situace v hotelu Sport vedla i k personálním změnám ve statutárních orgánech PMŠ. Z pětičlenného představenstva k 28. únoru odstupuje Zdeněk Brož, Petr Suchomel a Tomáš Kupka. Nahradí je šumperští místostarostové Jan Přichystal a Tomáš Spurný a zastupitel Michael Kohajda. V tříčlenné dozorčí radě zasedne zastupitel za hnutí ANO Martin Janíček místo Jaromíra Mikulenky.

Opoziční zastupitelé z hnutí PRO - REGION se pouze s těmito změnami spokojit nechtějí. Představitelka zmíněného uskupení Zdeňka Dvořáková Kocourková zaslala současným i bývalým funkcionářům PMŠ otevřenou výzvu, aby jí informovali, jak plnili své povinnosti.

„Zákonnou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře členové řídících orgánů společnosti a ředitel společnosti zjevně zanedbali. Majetek města Šumperka může být díky jejich činění postižen citelnými majetkovými ztrátami způsobenými liknavým, případně hrubě nedbalým nebo dokonce zištně úmyslným přístupem k uplatňování existujících nároků," uvádí ve své výzvě Zdeňka Dvořáková Kocourková.

Akciová společnost Podniky města Šumperka spravuje městský majetek v řádu stamilionů korun. Kromě pronájmu nemovitostí a lesů zajišťuje také údržbu zeleně, komunikací i pohřebišť. Kromě toho společnost vlastní třináct kotelen a systém rozvodů tepla. V PMŠ pracuje šest lidí, kromě ředitele a účetní také čtyři technici. Samotné práce a údržbu majetku pro PMŠ provádějí různé firmy na základě smluv.

Dceřinou společností PMŠ jsou Šumperské sportovní areály, pod něž spadá zimní stadion a krytý i venkovní bazén.