„Výběrové řízení vhodného kandidáta nenašlo, znovu bude vypsáno začátkem ledna. Hlásili se lidé různých profesí, ale ten pravý se mezi nimi nenašel. Ideálním kandidátem by byl člověk se vzděláním v oboru dopravy nebo stavebnictví, navíc by bylo vhodné, kdyby bydlel v Jeseníku či jeho okolí," řekl Roman Bednář, sám absolvent VUT Brno.

V čele tehdejší Okresní správy silnic, která během let měnila názvy i zřizovatele, stojí Roman Bednář od roku 1990. Byl také jedním z iniciátorů vzniku Muzea silnic ve Vikýřovicích.