Město letos vykoupilo za sto tisíc korun pozemky o rozloze 1,3 hektarů. Vzápětí se prostřednictvím svých organizací pustilo do obnovy těchto ploch: opravy lesní cesty a revitalizace luk. Ty roky ležely ladem a postupně zarostly invazivními druhy rostlin.

„Našim záměrem bylo vytvořit další atraktivní místo pro trávení volného času a více propojit město s řekou i okolní krajinou,“ sdělil starosta Zábřehu František John.

Louka se spolu s vytvořenou oblázkovou pláží a vstupem do vody stala cílem řady návštěvníků. Ti si obnovu Hlubinky chválí.

„Je to krásné, jen aby to tak vydrželo. Úplně se vracím do dětských let,“ poznamenala na sociální síti Facebook Michaela Kouřilová-Císařová.

Na lesní cestě podél řeky vede naučná stezka Údolím Moravské Sázavy a cyklotrasa. Na druhém břehu město vykupuje pozemky pro vybudování cyklostezky ze Zábřehu do Lupěného.