Na základě tohoto přehledu vydala Krajská hygienická stanice časově omezená povolení provozu - jejich součástí jsou i navržená řešení a termíny, do nichž musí majitel komunikace opatření provést.

„V okresech Šumperk a Jeseník je vydáno takové časově omezené povolení pro silnici, která oba regiony protíná. Povolení se týká dvou úseků - v Zábřehu je to úsek vedoucí kolem Ráječka a v Jeseníku pak Smetanova ulice,“ informovala Eva Čehovská z oddělení komunální hygieny krajské hygienické stanice.

V Jeseníku se jedná o poslední úsek obchvatu. Domy podél něj už opatření v podobě protihlukových stěn a nových oken s lépe izolujícím třívrstvým sklem mají. Podobná opatření plánuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i v dalších úsecích. Hotová musejí být do konce roku 2009, protože do té doby platí výjimka udělená hygienickou stanicí. Rozsah opatření však záleží na měření hladiny hluku, které se dělá jak na fasádách, tak uvnitř domů. „Výsledky měření ještě nemáme k dispozici,“ řekl provozní náměstek ŘSD Pavel Študent.

Také Olomoucký kraj pracuje na hlukové mapě komunikací druhé a třetí třídy, které má ve své správě. V současné době se blíží dokončení druhá etapa mapování. Výsledný dokument bude pak podkladem pro žádost o časově omezené povolení provozu. „Součástí rozhodnutí jsou vždy konkrétní protihluková opatření. Jedná se o obchvaty, zkvalitnění povrchu silničního tělesa, vybudování protihlukových stěn anebo výměnu oken za kvalitnější a lépe izolující hluk z dopravy,“ uvedla Eva Čehovská.

Na rostoucí hluk, provoz z aut a prašnost si v posledních měsících stěžují obyvatelé obcí Jesenicka, které leží podél silnice k hraničnímu přechodu v Bílém Potoce a k přechodu do Mikulovic. „Ráno se probouzíme už kolem třetí ráno. Podle studie stoupla doprava mezi Jeseníkem a Českou Vsí o čtyřicet procent. Česká Ves má sice zpracovaný západní obchvat, ale ten je prozatím v nedohlednu,“ řekl Josef Liberda z jesenické radnice.

Stanislava Rybičková, Danuše Krčová