Žadatelem o dotace jsou takzvané místní akční skupiny (MAS), tedy obecně prospěšné společnosti, které zastupují určitý region a musejí vypracovat obsáhlý Strategický plán Leader s rozborem celého území a návrhy, na co se v jeho rozvoji zaměřit. V případě Zábřežska a Hanušovicka je to MAS Horní Pomoraví, která sdružuje šestačtyřicet obcí.

„O dotaci žádalo dvaadevadesát místních akčních skupin z celé republiky. V seznamu dvaatřiceti schválených žádostí se ta naše objevila na třetím místě. To svědčí o kvalitě zpracování,“ řekla manažerka MAS Horní Pomoraví Petra Vojtková.

Podmínky pro vlastní projekty obcí, neziskových organizací a podnikatelů bude MAS vyhlašovat pravděpodobně v září.

„Uchazeči, kteří uspějí, nemusejí dotaci vyčerpat do konce roku, jako tomu bylo v minulých letech. Na realizaci svého projektu budou mít půldruhého roku,“ uvedla Vojtková.