„Momentálně již stojí tavicí pec, jejíž střecha se pokrývá. Je postavený most přes řeku Olešnici, hotový je i amfiteátr a jsou vybudované základy pro dřevěnou stavbu," popsala postup prací vedoucí Městských kulturních zařízení Zlaté Hory Gabriela Kotasová.

V horní části areálu vznikla naproti zlatorudným mlýnům replika pece k tavení rudy. Skládat se bude z tavírny a pracovní síně. V ní se budou nacházet dva měchy pro vhánění vzduchu do pece. S mlýny nový objekt spojuje dřevěný mostek přes říčku Olešnici.

Změnil se i amfiteátr, kde dělníci dobudovali jeviště. Tvoří jej dřevěná palisáda s vydlážděným povrchem. Centrem dění se stane hornická osada. Je pojatá jako objekt tradičních řemesel a budou ji tvořit čtyři části: vnitřní dvůr, obytná část s hrnčírnou, hospodářská část a vstup do dvora. Prostoru před hlavním vchodem bude dominovat zvonička.

Každá hornická osada ve středověku disponovala opevněním s obrannými prvky. Ty budou symbolizovat dvě strážní věže. Jedna z nich vyroste na přístupové cestě z parkoviště do skanzenu, druhá bude stát nad tavicí pecí u lesní cesty, která lemuje říčku Olešnici.

I přes stavební ruch provozovatelé areál turistům neuzavřeli. „Návštěvníci mohou přijít na prohlídku zlatorudných mlýnů, jsou otevřeny i zlatokopecké sruby. Nic nebrání tomu, aby se přišli podívat," řekla Gabriela Kotasová.

Dobudovanou repliku středověké zlatokopecké osady si lidé budou moci prohlédnout letos v létě. V srpnu se v dokončeném skanzenu uskuteční soutěž v rýžování zlata.

Náklady na rozšíření areálu přesahují jedenáct milionů korun. Převážnou většinu nákladů hradí příspěvek Evropské unie. Práce provádí zlínská stavební společnost Manax.