Stávajícímu nájemci končí smlouva s městem v závěru října.

„Výrazná změna oproti současnosti je ve výši ročního nájmu. Na výši nájemného máme zpracován znalecký posudek. Bavili jsme se také o výši investic (v jaké výši je bude hradit nájemce a v jaké pronajímatel, pozn. red.). Do současnosti byly nastaveny pro město dost nevýhodně,“ řekl místostarosta Jeseníku Václav Urban.

Restaurace Opera týden před znovuotevřením.
Polévkový bar či vlastní pivo. Vyhlášená Opera v Šumperku znovu otevírá

Minimální výši nájemného se město rozhodlo stanovit na 67 tisíc korun. Do současnosti činilo 50 tisíc korun měsíčně. Se stárnutím hotelu je nutné stále častěji hradit nákladné opravy. Například v roce 2022 platila radnice za opravu výtahu 55 tisíc korun. Nyní má nájemce hradit opravy a údržbu do výše sto tisíc korun za každý jednotlivý případ.

V další části článku se také dozvíte:
- zda se do výběrového řízení přihlásí stávající nájemce a jaká rizika vidí
- proč je provozování hotelu v Jeseníku problematické
- jak se město připravuje na variantu, že hotel do pronájmu nikdo chtít nebude

Zájemci mohou nabídky podávat do konce května. Kritériem pro výběr budoucího nájemce bude kromě výše nájemného i kvalita podnikatelského záměru. Vybraný uchazeč by měl hotel začít provozovat nejpozději 1. dubna příštího roku.

Jsou tam průšvihy

Současný nájemce, společnost Alteris, přihlášku do výběrového řízení zvažuje.

„Zda do výběrového řízení půjdeme, záleží na hodně parametrech. Spíše než na výši nájemného na tom, jak bude nastavená hranice pro opravy. Od velké renovace uběhla už dlouhá doba. Slovan už není ten luxusní hotel, je šíleně podinvestovaný, má spoustu technických problémů a časovaných bomb,“ řekl zástupce společnosti Miloš Lippert.

Administrativní komplex IPOS.
Chodník do lázní či rekonstrukce IPOSu. Jeseník investuje čtvrt miliardy

Hranice sta tisíc korun, do které by opravy hradil nájemce, považuje za přemrštěnou.

„Jsou tam průšvihy, cokoli se může stát s kotlem, výtahem, klimatizací. Do této hranice spadá i většina kuchyňských spotřebičů,“ zmínil.

Provozování hotelu Slovan je podle něj ekonomicky už spíše za hranou.

„Dřív to byla černá nula, v poslední době červená. Hotelů máme víc, problém v Jeseníku je extrémní. Snažíme se z těch hotelů, kde máme plno, nabídnout přesun firemních akcí nebo školení do Jeseníku. Procento firem, které na to přistoupí, je mizivé. Kdo ví, kde Jeseník je, také ví, že je to šíleně daleko, že je tam špatná dostupnost. Přesunout do Jeseníku nějakou akci je extrémně těžké. Vůbec je těžké hotel ve centru města obsadit. Problém je v poslední době i s personálem,“ zmínil Miloš Lippert.

Bude provozovatelem město?

Město se připravuje i na variantu, že se do výběrového řízení nikdo nepřihlásí.

„V takovém případě vidíme možnost provozování buď městem, nebo jeho organizací,“ přiblížil místostarosta Urban.

Sousední obchodní dům Alkron spravují Technické služby Jeseník.

Nová služebna Městské policie Jeseník v prostorách obchodního domu Alkron.
Jeseničtí strážníci přesídlili do Alkronu, nejen "obchoďák" bude bezpečnější

Hotel Slovan tvoří podstatnou část severní fronty domů na Masarykově náměstí. Po budově radnice je na něm asi nejvýraznější budovou. Město jej jako zchátralou nemovitost odkoupilo v roce 1998 od soukromého vlastníka a nákladně jej rekonstruovalo. Otevřen byl v roce 2007.

Zpočátku mělo město problém s jeho provozováním. Nejprve se ho ujaly Priessnitzovy léčebné lázně, které v roce 2010 vystřídala firma J.R.J.

Hotel Slovan v Jeseníku.
Městský hotel v Jeseníku chtěli Asiaté. Nabízeli víc, nesplnili ale podmínky

Od roku 2012 provozuje Slovan společnost Alteris. Pokračování v nájmu za dosavadních podmínek je pro město nevýhodné, současný nájemce je ve výpovědi.

V uplynulých dvou letech se město pokusilo hotel prodat. V prvním kole se o hotel ucházeli Asiaté, nesplnili však striktní podmínky. V druhém o hotel nikdo neměl zájem.