„Začali jsme úsekem hradeb, jenž byl v nejhorším stavu. Pokud budeme mít potřebné finance, rádi bychom v příštích letech v opravách pokračovali,“ uvedla vedoucí oddělení komunálních služeb šumperské radnice Eva Nádeníčková.

První etapa rekonstrukce přišla městskou pokladnu na 778 tisíc korun. To byla nejnižší cena, kterou nabídla ve výběrovém řízení firma HaServices z Huštěnovic. Její pracovníci opravili lícové plochy zdi a kaverny, horní hrany opěrné zdi a stabilizovali podzemní prostory.

„Větší trhliny byly vyplněny kameny a provázány do stávajícího zdiva tak, aby úprava byla co nejméně znatelná,“ doplnila Eva Nádeníčková.

Hradby v historickém ohlédnutí

Šumperské městské opevnění pochází z počátku šestáctého století. Po ničivém požáru v roce 1513 byly tehdy vystavěny až pětimetrové a půldruhého metru silné hradby, doplněné dvěma branami a pěti baštami. Zvenčí obepínal hradby široký vodní příkop napájený Bratrušovským potokem.

Za třicetileté války bylo opevnění poškozeno a v 19. století byly některé části zcela odstraněny, postupně byl zasypán příkop a zmizelo rovněž všech pět bašt. V roce 1860 pak město odkoupilo obě brány, které byly postupně během tří let zbourány. Do dnešní doby se zachovaly tři úseky hradebních pásů. Jeden mezi ulicemi Langrova a Na Hradbách s parkovou úpravou, druhý při Okružní ulici pod Kostelním náměstím a třetí za Slovanskou ulicí.