„Děti učíme pomocí metody montessori, což znamená rozvíjení nezávislosti, sebedůvěry i pocitu zodpovědnosti za sebe i za druhé. Předškoláci tak mohou spolurozhodovat, jaký bude program, důraz se klade na učení formou hry. Ve Velké Británii jsou tyto postupy daleko obvyklejší než u nás," vysvětlila Jana Tacticos, která patnáct let žila ve Velké Británii, kde rovněž učila jazyk v mateřské škole. I britské děti se totiž od útlého věku učí angličtinu, především hláskování. To je nutné zvládnout k pochopení významu jednotlivých slov, která se jinak píší a jinak vyslovují.

Rozdíly mezi britským a českým školstvím připadají Janě Tacticos značné. „Zdejší školní prostředí je více stresující, například už prvních ročníků děti dostávají známky, zatímco v Anglii se většina škol u malých dětí zaměřuje jen na podrobné ústní hodnocení," řekla Jana Tacticos.

Po patnácti letech i s rodinou přesídlila zpět do České republiky. S manželem a dětmi žije v Novém Malíně. Návrat po patnácti letech života v Londýně nebyl jednoduchý. „Teprve pak jsem si uvědomila, jak je mentalita Britů a Čechů odlišná. Angličané jsou mnohem zdvořilejší a přátelštější, nesetkala jsem se tím, že by někomu záviděli úspěch. Češi jsou mnohem negativnější," domnívá se Jana Tacticos.

Do Velké Británie Jana Tacticos kdysi vycestovala jako au-pair, aby se zdokonalila v Angličtině. Nakonec trvalo dva roky, než řeč perfektně ovládla. Později si našla práci v turistické agentuře, pak se provdala za Angličana. Do Londýna se ale rodina vrací často na návštěvy příbuzných. Na očekávané narození britského královského potomka je Jana Tacticos stejně zvědavá, jako všichni ostatní obyvatelé Velké Británie.

„Vévodkyně Kate je nesmírně populární, lidé fandí tomu, že pochází z obyčejných poměrů. Nikoliv z chudé rodiny, ale nemá urozený původ. Vidí v ní normální ženu. Věřím tomu, že narození jejího dítěte bude spousta Britů zcela spontánně oslavovat," dodala Jana Tacticos.