„Na návrh Petra Možného ze Šumperka a se souhlasem Olomouckého kraje a Ministerstva obrany ČR je pamětní deska věnována všem členům pluku 13, zejména však jeho čtyřem vojákům, kteří padli v boji s německou armádou u Moravské Chrastové 31. října 1938,“ řekl Bohuslav Vondruška, referent oddělení kultury a vnějších vztahů šumperské radnice.

„Ze společnosti mizí vlastenectví a o těchto vojácích se moc nevědělo. Chtěl jsem na ně vytvořit památku. V roce 1938 byli připraveni náš stát bránit,“ objasnil Petr Možný, proč se rozhodl iniciovat vytvoření pamětní desky.