Mauzoleum rodu Kleinů v Sobotíně začala obec opravovat před několika lety. Nejprve vstupní schodiště a podestu, na níž stojí kaple a která zároveň tvoří strop hrobky. Byla třicet centimetrů rozestoupená, takže hrozilo narušení statiky celé stavby. Následovala rekonstrukce odvodnění okolo hrobky, zadního schodiště, oprava ochozu kaple a vnitřního odvodnění. Letos došlo na balustrádu. Horní zábradlí okolo kaple úplně chybělo.

„V příštím roce bychom chtěli obnovit v kapli vnitřní omítky, aby začaly být výsledky rekonstrukce trochu viditelné,“ řekla starostka Sobotína Iveta Fojtíková. Časem by mohlo dojít například i na restaurování kovových andělů a jejich návrat na střechu kaple.

Dušan Juřík v Sobotíně - Rudolticích vybudoval a provozuje Rybářskou baštu.
Obnovil rybník, kde bylo smetiště. Nyní rudoltická bašta táhne

Hrobku ze tří stran obklopuje park. Ještě před nedávnem plný vzrostlých stromů dotvářel ponurou atmosféru místa. Nyní park vypadá zcela jinak. O jeho proměnu se „zasloužily“ dvě větrné kalamity a kůrovec. Po nich zbylo z porostu torzo, které nahradilo osmačtyřicet kulových javorů. Na obnovu parku má obec vypracovaný projekt.

Obnova hrobky dosud vyšla na zhruba devět milionů korun. Polovinu z této částky obec dala z vlastní kasy. „Je to běh na dlouho trať, co můžeme z rozpočtu dát, to dáme. Někteří občané nechápou, proč hrobku každým rokem spravujeme. Pokud bychom se o ni nestarali, můžeme jednoho dne platit pokutu, že se o stavbu nestaráme, a to by bylo daleko horší,“ poznamenala starostka.

Robert Štěpánek provozuje v Petrově nad Desnou pražírnu.
Z "turka" přesedlal na výběrovou kávu. Nyní má pražírnu

V hrobce na úpatí Petrovského vrchu byly uloženy ostatky čtrnácti členů podnikatelské rodiny Kleinů. Po druhé světové válce mauzoleum chátralo. Opakovaně se stalo cílem vandalů. V padesátých letech zloději otevřeli rakve, uložené mrtvoly oloupili o šperky a vylámali jim zlaté zuby. Mrtvole ženy ulomili lebku, aby jí mohli stáhnout z krku náhrdelník. Dnes jsou tělesné pozůstatky Kleinů pohřbeny v hrobě u sobotínského kostela.

„Hrobka se v několika etapách se vykrádala, přirovnávám to k pyramidám v Egyptě v menším. Děly se tam opravdu nepěkné věci, u soudů kvůli tomu padaly tresty,“ řekla Iveta Fojtíková.

Dnes se památka těší velkému zájmu veřejnosti. Obec pořádá dny otevřených dveří. Při tom zatím posledních v letošním roce si ji přišlo prohlédnout během sedmi hodin kolem tisícovky lidí. „Akci bychom chtěli udělat i příští rok, možná před opravami a pak na podzim,“ uzavřela starostka Fojtíková.