Hrobka vévodí v lesoparku nad místním zámkem.

„Je to zajímavá stavba. Škoda, že se nedostaneme dovnitř a že je tak zchátralá,“ poznamenala turistka Martina Kovaříková.

Památkáři mauzoleum zařadili mezi šestici ohrožených památek na Šumpersku a Jesenicku. Problém představuje zejména déšť a zemní voda, které stavbu narušují.

„Objekt je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu a vyžaduje urychlenou celkovou obnovu,“ konstatuje památkový ústav na svém webu.

Hrobka patří obci Sobotín, která se dlouhodobě snaží získat peníze na její obnovu. Vypracovala projekt na rekonstrukci nejvíce poškozených míst. V první fázi by se stavbaři měli zaměřit na schodiště a podestu, která tvoří spodní část kaple a zároveň strop krypty.

Přírodní rezervace Rabštejn. Ilustrační foto
Přírodní rezervace Rabštejn se trojnásobně rozšíří

Obnova drenáží i sanace zdiva

„Každým rokem se vlivem klimatických podmínek rozestupují desky, tím pádem se rozestupuje samotná stavba kaple a zatéká do krypty,“ objasnila referentka obecního úřadu Sobotín Markéta Csölleová. V dalších fázích by mělo dojít na obnovu drenáží, sanaci zdiva a odvedení srážkové vody z ochozu kaple.

Náklady na první etapu by se měly pohybovat okolo 2,4 milionu korun. Obec letos požádala o dotaci ministerstvo kultury a Olomoucký kraj.

„Do dnešního dne nemáme pravomocné rozhodnutí, zda obec dotaci získala, či ne,“ dodala Markéta Csölleová.

V sobotu od 10 do 17 hodin budou mít lidé unikátní příležitost do kaple i krypty mauzolea nahlédnout. Prostory se návštěvníkům otevírají jen jednou ročně. Příchozí si budou moci prohlédnout i dobové fotografie.

Kleinové patřili v polovině 19. století k nejvýznamnějším průmyslnickým rodům v rakouské monarchii. Prosluli jako stavitelé železnic. Rodová hrobka vznikla v 80. letech 19. století a svou honosností si nezadala s podobnými díly předních šlechtických rodů v českých zemích.

V chátrajícím renesančním zámku na Třemešku u Dolních Studének je dnes ubytovna
Zámek Třemešek letos opraví, vzniknou tam sociální byty a komunitní centrum