Čeká na ni pět měst: Zábřeh, Mohelnice, Loštice, Hanušovice a také Šumperk, kde jde už o druhou fázi projektu. K ledu může projekt poslat hrozící zamítnutí evropské dotace, která má uhradit tři čtvrtiny nákladů.

Co by to znamenalo například pro Mohelnici?
Její čistírna z roku 1980 už šest let přesluhuje a od ledna 2013 nebude odpovídat normám. Město by pak mohlo dostávat od státu pokutu jeden milion ročně až do nápravy stavu. A na tu nápravu by radnice sotva sama našla zdroje.

Jen v Mohelnici má celý projekt stát 452 milionů korun.

Starosta Aleš Miketa (VV) kvůli tomu v pátek 14. října svolal mimořádné jednání zastupitelstva. Informoval o výtkách Evropské komise, podle které je projekt předražen o 400 milionů korun.

„Výhrady se týkaly technických řešení, ty se podařilo vyřešit, podstatnější výtky se ale týkají vysoutěžené ceny za stavbu. Směřují především na naši čistírnu a na kanalizačních přípojky v Lošticích. Ty jsou podle Evropské komise až třikrát dražší, než je běžné,“ řekl starosta.

Takzvaný přerušovací dopis (už druhý) zaslala Evropská komise letos v dubnu, údajně v reakci na anonym, který na předražení stavby upozornil.

V nejbližších dnech odešle ministerstvo životního prostředí, které s Unií komunikuje, už třetí odpověď na dopis. Jaká bude reakce, nikdo neví, ale pravděpodobnost schválení dotace je údajně jen dvacet procent.

Cenu díla se podle informace místostarosty Pavla Kuby (ČSSD) podařilo srazit jen o čtyři procenta. Na víc dodavatelské firmy, s nimiž je uzavřena smlouva od jara 2009, nepřistoupily.

„Evropská komise mezi řádky tlačí na zrušení soutěže a vyhlášení nové. To ale naráží na dodatek ke smlouvě uzavřený s dodavateli v květnu 2010. Podle něj lze smlouvu zrušit jen za předpokladu zásahu vyšší moci, anebo v případě, že padne evropská dotace. Jinak by se firmy mohly soudit o ušlý zisk,“ řekl Miketa.

Odpověď Evropské komise většinou trvá až tři měsíce, zamítavé rozhodnutí tedy může přijít až v lednu. Vyhlášení nové soutěže a její uzavření by se pak muselo stihnout do června, což je nereálné. Červen je podle starosty Mikety další milník celého projektu. „Jestli do té doby nezačneme stavět, hrozí, že celý projekt pošle k ledu ministerstvo,“ řekl Miketa

Od části opozice sklidil ostrou kritiku za to, že v tak závažné věci neposkytl zastupitelů předem písemné podklady a nepřišel s návrhy řešení.

„Poslední jednání kolem projektu se konala v tomto týdnu, nebyl čas něco připravit. Svolal jsem vás s cílem celý problém zveřejnit, zprůhlednit, aby se odkrylo pole a nebylo možné v pozadí manévrovat! Reálnost projektu je velmi malá a je třeba se připravit na důsledky,“ řekl starosta.

Zastupitelé se po tříhodinovém rokování nakonec rozhodli, aby starosta požádal o rychlé svolání valné hromady VHZ. Zároveň uložili radě, aby zpracovala krizový scénář s variantami možných řešení pro Mohelnici.
Investorem projektu je společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ), do níž města a obce vložily své sítě.

Žádost o evropskou dotaci podala VHZ přes ministerstvo v červnu 2008. Současní zástupci měst v představenstvu VHZ tedy problém zdědili po svých předchůdcích.

Předseda představenstva Jiří Vepřek v minulosti vysokou cenu stavby opakovaně vysvětloval tím, že soutěž se konala v době stavebního boomu, kdy ceny prací byly podstatně vyšší než dnes.

Celý projekt je už druhou fází akce Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy. V té první byla opravena kanalizace ve Vikýřovicích, Sobotíně, Starém Městě a v části Šumperka a také úpravna vody v Koutech nad