Autorem poznámky byl zastupitel Edgar Horák (KSČM). Reagoval na slova radního Zdeňka Davida (nez.), že zvýšení či snížení počtu se v městském rozpočtu nijak neprojeví. Zastupitelé totiž za funkci ani za práci v komisi či výboru nedostávají žádnou odměnu, odměna je jen za členství v radě.

„Ve městě velikosti Zábřehu je povolené rozmezí patnáct až pětatřicet zastupitelů. Pokud nestanovíte nový počet, zůstane i pro příští volební období ten současný, tedy 21 členů,“ informovala zastupitele tajemnice Jana Krasulová.

V názoru nebylo zastupitelstvo ani zdaleka jednotné. Edgar Horák prosazoval snížení na patnáct až sedmnáct členů, Zdeněk David navrhl 25 zastupitelů a Vladimír Casca (Volba pro město) přisadil až na jednatřicet s komentářem: „Ať je víc srandy.“

Tu vzápětí podpořil i technik, který jednání nahrává: „Jestli vás bude víc, jsem zvědav, kam si sednete. Na jevišti víc místa není, museli byste jednat v kulturním domě.“

Při hlasování pak Caskův návrh podpořily čtyři hlasy, o jeden méně, včetně starostův, dostalo snížení na patnáct. Nakonec prošel čtrnácti hlasy původní návrh rady. Městský parlament bude mít tedy i po podzimních volbách 21 křesel stejně jako má sousední Mohelnice.

„Jestli se budou po celé čtyři roky hádat tak, jako se hádá tato sestava, přijdou Zábřeh opravdu draho. Na ty permanentní spory by jich i patnáct bylo moc,“ řekl jeden z občanů při odchodu ze sálu.