„Záležet bude nyní na úřednících, ale jsou zde určité lhůty, se kterými počítáme. Pokud vše dobře půjde, s bouráním kotelny bychom v případě příznivých klimatických podmínek mohli začít v zimě,“ řekl Miloslav Uhlíř z Agile Investment. Členové občanského sdružení Senová, které proti výstavbě Intersparu od začátku ostře protestovalo, se chystají stavební řízení bedlivě sledovat. „Investorská firma nám sice představila studii, která je určitým kompromisem, ale důležité je, co bude předmětem stavebního řízení. Řada věcí se mohla změnit,“ uvedl předseda občanského sdružení Jiří Suchánek.
Podle něj je důležité, že sdružení Senová alespoň část svého poslání splnilo, i když výstavbě obchodního centra se zabránit nepodařilo.

„Důležité je, že územní plán dovoluje na další ploše jen bytovou zástavbu a nikdo tam nemůže postavit další market. Firmě, která vlastní pozemek pod kotelnou, nemůžeme bránit v podnikatelském záměru,“ dodal Suchánek. Areál takzvané Kužílovy kotelny v Temenické ulici firma Agile Investment získala v dražbě za deset milionů korun. První plány počítaly s výstavbou obřího hypermarketu Interspar s velkým parkovištěm. K tomu ale potřebovala firma další pozemky a také změnu územního plánu, který určuje, co v které lokalitě se smí stát.

Do věci se vložilo občanské sdružení Senová, které se proti výstavbě nákupního centra ostře postavilo. Členové sdružení argumentovali především znehodnocením okolních nemovitostí hlukem a prachem z husté dopravy. Jejich petici proti Intersparu podepsaly tisíce lidí. Zastupitelé na podzim minulého roku námitky občanů vyslyšeli a změnu územního plánu neodsouhlasili. V červnu ale již dali výstavbě supermarketu zelenou a odhlasovali směnu pozemků v majetku města s investorskou firmou, tak aby s výstavbou vůbec bylo možné začít. Investor totiž představil novou studii. Ta počítá s výstavbou menšího objektu, který se omezí jen na území bývalé kotelny. Součástí studie jsou také nové místní komunikace a kruhový objezd na křižovatce ulic Temenické a Šumavské.