Zastupitelům také investor představil studii, která by v lokalitě měla řešit dopravní situaci. „Na místě, kde se kříží Šumavská a Temenická ulice počítáme s vybudováním kruhové křižovatky, z ní povede k nákupnímu centru další příjezdová komunikace,“ vysvětlil zastupitelům Luděk Cekr, který pro investorskou společnost Senová studii zpracoval.

Jak ze studie vyplynulo, provoz se za poslední roky v Temenické ulici zvyšuje, v současné době zde projíždí kolem pěti set aut za hodinu. S otevřením Intersparu lze očekávat ještě vyšší dopravní ruch. Studie ovšem nepočítá s jednoduchým řešením pro cyklisty, kteří využívají stezku v Temenické ulici. Již nyní musejí krkolomně přejíždět z jedné strany silnice na druhou. Stejný způsob nájezdu na cyklistickou stezku je bude čekat za kruhovou křižovatkou. „Mělo by jít především o bezpečnost,“ nesouhlasně podotkla zastupitelka Alena Šmotková (ZPŠ). Vybudování kruhové křižovatky i příjezdových komunikací zaplatí investor, akciová společnost Senová.

Na zastupitelstvo se také dostavili zástupci občanského sdružení Senová, kteří proti výstavbě protestují. Na petici odmítající umístění Intersparu do bytové zástavby nasbírali tisíce podpisů. Zastupitelům minulý týden zaslali své stanovisko k projednávané směně pozemku, v němž uvádějí důvody, proč by hypermarket neměl v Dolní Temenici stát. Argumentují především zvýšením dopravní zátěže a negativním vlivem vzhledem k sousedství hypermarketu s mateřskou školou, domem s pečovatelskou službou i bytovou zástavbou.

„Navrhujeme dvě možná řešení. Dohodu s investorem na jiném využití pozemku nebo směnu za jiný vhodnější pozemek v majetku města,“ uvedl předseda občanského sdružené Senová Jiří Suchánek. Starosta Zdeněk Brož (NV) ale zastupitele vyzval ke vstřícnému kroku směrem k investorovi. „Nákupní centrum v dané lokalitě stejně stát bude a je výhodnější, když investor bude s radnicí o svých plánech komunikovat,“ řekl Brož. Pro scelení pozemku investora zvedlo ruku patnáct zastupitelů, tři byli proti a tři se zdrželi hlasování.

Pozemek s bývalou kotelnou v Temenické ulici získala v soudní dražbě firma Agile z Ústí nad Orlici. Ta pak za účelem výstavby obchodního centra založila akciovou společnost Senová. Stejný název nese také občanské sdružení, jehož snahou je stavbě Intersparu zabránit.