Na investice vyčlenila zábřežská radnice na příští rok 109 milionů korun. Největší část je určena na obnovu komunikací. Za patnáct milionů korun nechá po výměně kanalizace zrekonstruovat ulici Třebízského.

Dvanáct a půl milionu korun vyčlenila na obnovu dalších ulic ve městě. Například na takzvané Skokance v Krumpachu se má za dva miliony korun postavit příjezdová komunikace k budově pro zdravotně postižené, kterou v rámci transformace ústavu v Nových Zámcích staví Olomoucký kraj.

Na tři miliony korun má vyjít úprava dvou křižovatek a autobusové zastávky v Havlíčkově ulici.

Rozpočet počítá s bezmála devíti miliony korun na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro hasiče.

Velká suma peněz půjde také do kulturního domu a jeho okolí. Za pět milionů korun má být na ploše před kulturním domem vybudováno regulérní parkoviště. Doplatit bude město muset také parkoviště, které stavbaři aktuálně budují na druhé straně objektu.

Začít má rekonstrukce i samotného kulturního domu. Pro příští rok město počítá s výdaji na tento účel ve výši dvacet milionů korun.

„V současnosti probíhá řízení o poskytnutí dotace v rámci Národního plánu obnovy. Doufáme, že budeme úspěšní a po odsouhlasení dotace budeme moci tuto akci postupně realizovat. Veřejná zakázka by se začala chystat v prvním kvartálu příštího roku, vlastní výstavba by začala někdy na podzim. Proto je možné tuto investici rozdělit a do rozpočtu dát menší část s tím, že těžištěm prací by byl rok 2024,“ řekl starosta Zábřehu František John.

Peníze pro sport

Velkou sumou hodlá město kromě kultury a dopravní infrastruktury podpořit také sport.

Šest milionů korun má jít na tepelná čerpadla a fotovoltaiku, které sníží energetickou náročnost venkovního plaveckého bazénu. Více než dvěma miliony korun hodlá město zadotovat sportovní kluby za účelem výstavby hřiště s umělou trávou na městském stadionu.

Bezmála tři a půl milionu má jít na projektovou přípravu krytého víceúčelového hřiště s ledovou plochou a lezecké stěny rovněž v prostoru městského stadionu. Již dnes je však zřejmé, že na realizaci obou projektů město nebude mít peníze.

„Vzhledem k jiným připravovaným projektům bude potřeba bedlivě zvážit, kterým směrem se město i v rámci projektové přípravy vydá. V rámci rozpočtové změny budeme muset být konkrétnější. Rada města si vyžádala seznam všech investic, o kterých v oblasti sportu uvažujeme. Patří tam i sportovní hala (u střední školy sociální péče, pozn. red.). Abychom nedělali zbytečně projekty, které by skončily v šuplíku,“ poznamenal starosta John.

Zastupitele Petra Krmelu mrzí, že rozpočet není aktuální.

„Například rozhodnutí v rámci stadionu, zda tam bude ledová plocha nebo lezecká stěna. Myslím, že tyto věci by mohly být řečeny a i proto by ta položka mohla být v rozpočtu opravena. Nebo u parkoviště za kulturním domem, které se z většiny letos dělat nebude, už víme, že doplatek nebude jen tři miliony,“ uvedl příklad.

Podle starosty Johna jsou důvodem pravidla při přípravě rozpočtu.

„Mohli bychom jednotlivé položky aktualizovat, ale neměli bychom k tomu podklady. Kolik se profakturuje v rámci určité investice, bude záležet na tom, kolik se zde skutečně (do konce roku, pozn. red.) odvede práce,“ reagoval.

Rozpočet na příští rok počítá i s projektovou přípravou řady velkých záměrů, které se mají uskutečnit v roce 2024. Jedná se například o výstavbu hřiště u základní školy na Severovýchodě, odpadové centrum v areálu Ekoservisu na Leštinské ulici, první etapu revitalizace náměstí Osvobození nebo domov pro seniory s odlehčovací službou na místě bývalé „zušky“ v Sušilově ulici.