Mimořádné zastupitelstvo se ve čtvrtek 7. března sešlo na požadavek opozičních zastupitelů. Ti na něm chtěli řešit postup vedení města při projednávání vstupu strategického investora do Jeseníku a jednat o podmínkách nabídky pozemků ve zdejší průmyslové zóně a investičních pobídkách.

Oním investorem je společnost FTC Group, která hledá místo pro vybudování závodu na výrobu velkoobjemových vaků. V první etapě hodlá vytvořit zhruba pět set pracovních míst, celkově pak až třináct stovek. V této souvislosti se zajímá kromě jiných lokalit i o průmyslovou zónu v Jeseníku.

Pro vybudování závodu by se v zóně Za Podjezdem hodil zhruba šestihektarový pozemek. Před několika měsíci ale zastupitelé schválili prodej jeho části stavební firmě za účelem vybudování betonárny. Prašný provoz v sousedství je však pro velkého investora problematický.

Zastupitel Radek Brnka (TOP 09) proto navrhl, aby zastupitelé své rozhodnutí o prodeji parcely stavební firmě odvolali. Jeho kolega Petr Procházka (ODS) přišel s návrhem, aby zastupitelstvo schválilo záměr prodat zhruba šestihektarový pozemek v průmyslové zóně za podporovanou cenu 170 korun za metr čtvereční.

„Myslím, že je třeba dát investorovi jednoznačný signál ve smyslu: Opravdu o vás stojíme, takto navrhujeme podmínky", řekl Procházka. Doplnil, že pokud by investor s návrhem nesouhlasil, město s ním musí dále jednat a dohodnout se na přijatelných podmínkách. Část utržených peněz by pak měla samospráva dát zpět do infrastruktury průmyslové zóny.

Město běžně pozemky v průmyslové zóně prodává za zvýhodněnou cenu 50 korun za plošný metr. Celková výše podpory pro jednoho investora je ale po dobu tří let omezená. Pokud by radnice šestihektarovou parcelu prodala jako celek, nemohla by jít s cenou níže než zhruba 164 korun za plošný metr. Někteří zastupitelé se domnívají, že taková nabídka by investora odradila.

„Pokud by bylo přijato některé z navržených usnesení, nabídneme investorovi to, na co nebude schopen a ochoten přistoupit. Jednali bychom zbrkle. Je třeba s investorem jednat. Dát mu na vědomí, že zastupitelstvo je ochotno pozemky prodat a teď jde o to kdy, za jakých podmínek a podobně. Pokud bude přijato navržené usnesení, o investora jednoznačně přijdeme," míní David Raif (MPJ).

Místostarosta Libor Halas (MPJ) považuje stavbu velkého závodu za prioritu. Upozornil ale, že firma Kareta do projektu betonárny investovala velkou sumu peněz a chce zaměstnat pět lidí. Velký investor přitom definitivně neřekl, zda si pro svůj záměr vybere právě Jeseník. Mohla by tak nastat situace, že město stavební firmu odmítne a velký investor se v Jeseníku nakonec neusídlí.

„Myslím, že jsme to schopni ošetřit usnesením, které bude spočívat v tom, že vedení města nepodepíše kupní smlouvu se společnosti Kareta do doby, než významný investor nesdělí své konečné stanovisko," řekl.

Tuto variantu nakonec podpořilo patnáct zastupitelů. Protože se s dalšími návrhy vylučovala, zastupitelé o nich vůbec nehlasovali. Schválili ovšem ještě návrh Radka Brnky, že zastupitelstvo investici podporuje. Ruku pro něj zvedla drtivá většina přítomných napříč politickým spektrem.

Výrazně emotivnější však byla ta část zastupitelstva, kdy se projednával postup vedení města při jednání s firmou FTC Group. Opoziční zastupitelé totiž vedení města několik dnů před schůzi obvinili, že s investorem dostatečně nejednalo a bylo v celé věci málo aktivní.

Místostarosta Halas v reakci na to detailně popsal postup jednání, komunikaci s investorem a nabídky města. Vedení radnice se s podnikateli setkalo osobně na začátku února a několikrát jim zaslalo podklady elektronicky. Nedávno požádalo investora o další osobní setkání, termín schůzky ale z jeho strany zatím stanovený nebyl.