Školy se snaží svým studentům poskytovat alespoň individuální praktické konzultace.

„Prezenční odborný výcvik ale nahradit nelze,“ říkají ředitelé.

Na Střední škole gastronomie a farmářství se učí budoucí kuchaři, řezníci či kováři. Ředitelka Silvie Pernicová vypočítala, že současní třeťáci, kteří mají jít za pár měsíců k závěrečným zkouškám, jsou už téměř rok bez praktické výuky.

Prezenční odborný výcvik nelze ničím nahradit

„Důsledky toho, že žáci nejdou do odborného výcviku, vidím u učebních oborů velmi fatálně. Prezenční odborný výcvik nelze ničím nahradit. Jsou to praktické dovednosti, motorické dovednosti, žáci musí věci vidět, osahat si je. To se virtuálně zvládnout nedá,“ řekla.

Škola žákům v závěrečných ročnících poskytuje individuální praktické konzultace. Ty ve formátu jeden učitel – jeden žák vládní restrikce umožňují. Silvie Pernicová by i tak velmi přivítala návrat prezenční výuky. A to i za cenu práce v malých skupinkách a pravidelného testování na koronavirus.

„Učňům se snažíme vyjít vstříc, aby si nějaké činnosti vyzkoušeli individuálně pod dohledem mistra. Ale myslím si, že jako odborné školy jsme schopni se, za dodržování bezpečnostních opatřeních v malých skupinkách žáků v rámci odborného výcviku, prostřídat. Zvlášť, když máme vlastní pracoviště a nejsme závislí na firmách. Myslím na ty mladé lidi i do budoucna, dovednosti jim budou v životě chybět. Je to o jejich budoucnosti, plnohodnotné výbavě do života,“ řekla.

Dlouhodobá absence praktické výuky je problémem i pro firmy, budoucí zaměstnavatele učňů.

„Nedovedu si představit, že budu podepisovat výuční listy žákům, kteří nebyli rok v dílně,“ poznamenala ředitelka Pernicová.

Dlouhodobou absenci praktického vyučování vnímá velmi negativně i ředitelka Střední školy technické, železniční a služeb v Šumperku Irena Jonová.

Řešení existuje

„Jsem přesvědčena, že řešení, aby žáci mohli chodit do školy na odborný výcvik, existuje. Prezenční výuka by byla ve velmi malých skupinkách. Nařízení z bezpečnostních důvodů umožňuje v určitých oborech skupinky po sedmi, dvanácti lidech. Kde by byly skupinky větší, jsme schopni pro žáky zařídit dopolední a odpolední směnu,“ objasnila.

Škola poskytuje individuální konzultace. Do minulého týdne se jich na odborném výcviku uskutečnilo 375. Alespoň jednou se tak konzultace účastnila většina žáků.

„Žáci sami mají zájem. Z větší části je tato situace nebaví. Odborný výcvik nelze řešit distančně, i když se učitelé snaží. Videem se nenaučíte obrábět, stříhat,“ poznamenala Irena Jonová.

Škola se připravuje i na situaci, kdy vláda na kratší dobu praktickou výuku umožní. Pořídit hodlá kooperativního svařovacího robota.

Žáci by díky němu měli rychleji ztratit ostych ze svařování. Mohla by se tak zkrátit doba, za kterou se naučí svařovat. Stroj stojí téměř milion korun. Škola oslovila s žádostí o příspěvek firmy na Šumpersku, získat se jí podařilo zatím téměř čtyři sta tisíc korun.

Alespoň dílčí řešení situace nastínil ve čtvrtek 28. ledna ministr školství Robert Plaga. Termín pro závěrečné zkoušky na učebních oborech resort prodlouží do konce srpna. Ředitelům škol současně umožní, aby se praktická výuka konala i o prázdninách.

„S ohledem na výpadek prezenčního vzdělávání ředitelům škol doporučujeme, aby se v rámci výuky zaměřili pouze na předměty související se závěrečnou zkouškou a praktické vyučování a připravovali žáky na ukončení vzdělávání,“ uvedl ministr Plaga.

Podle sdružení učňovských zařízení vytváří návrh ministerstva dostatečný prostor pro řešení výuky praktického vyučování a odborného výcviku v druhém pololetí a pro ukončení studia maturantů i učňů.

„Nejpodstatnější okolností, která bude mít zásadní vliv na konkrétní opatření škol v této záležitosti, bude termín opětovného nástupu žáků do škol,“ připomenul mluvčí sdružení František Mihulka.