Devět žáků nejvyššího ročníku jesenické základky se rozhodlo věnovat poznávání minulosti nad rámec učební látky hodin dějepisu. Ve svém okolí si vyhledali pamětníka, jehož vyprávění zaznamenají na diktafon či videokameru. Úkolem dětí je vzpomínky zpracovat do uceleného životního příběhu. Na jaře je pak představí při závěrečné prezentaci.

„Chtěl jsem si zkusit něco nového a ostatním spolužákům přiblížit něco z doby, kdy žili naši pradědové a prababičky. Těším se, že se i sám něco od pamětníka dozvím," popsal svou motivaci člen jednoho z týmů, čtrnáctiletý Tomáš Smital.

Tím pamětníkem je příbuzná jeho spolužačky Michaely Krejzkové.

„Vybrali jsme si moji babičku Jarmilu Starou. Vyprávět bude hlavně ohledně komunismu, který zažila," říká patnáctiletá školačka, která tak získá i informace o minulosti vlastní rodiny.

S prací na projektu dětem pomáhají jejich učitelé i koordinátoři z pořádající organizace Post Bellum. Samotnému natáčení předcházelo několik setkání, při nichž děti vybíraly vhodného pamětníka nebo se seznamovaly se záznamovou technikou.

„Měli jsme i jakousi hodinu dějepisu navíc, při které jsem jim vysvětlovala pojmy jako potravinové lístky nebo heydricháda. Věci, které v dějepisu teprve budeme probírat a děti by je mohly od pamětníků slyšet," řekla Jana Zlámalová, která na Základní škole v Jeseníku vyučuje češtinu a dějepis a spolu s kolegyní děti v projektu vede.

Do projektu Příběhy našich sousedů se na Jesenicku zapojilo pět týmů ze škol v Jeseníku, České Vsi a Bělé pod Pradědem. Děti díky němu získají jiný pohled na dějiny dvacátého století historii, které jim jsou mnohdy vzdálené.

„Získají i bohaté zkušenosti při práci v realizačním týmu. Někdo bude zdatnější na práci s pamětníkem, jiný v zacházejí s technikou," zmínila další z přínosů projektu Jana Zlámalová.

„Smysl tam vidím i v tom, výpověď člověka, který má co říct, tu zůstane i kdyby pamětník už nežil," doplnila vyučující. Výstupy projektu budou zveřejněny na stránkách www.pribehynasichsousedu.cz. Nahrávky celoživotních vzpomínek se objeví také v internetovém archivu Paměť národa.