„Pro biskupství ostravsko-opavské je to završení více než dvacetiletého příběhu oprav tohoto kostela. Začaly střechou, postupně jsme se dostali k odkrytí krásných fresek,“ řekl mluvčí biskupství Ondřej Elbel.

Javornická farnost se spolu s ostravsko-opavským biskupstvím pustila do hlavní fáze oprav kostela kolem roku 2005. Zlom přinesl archeologický výzkum, který odhalil pod omítkami gotické fresky ze 14. a 15. století. Díky precizní restaurátorské práci dnes velkou část kostela znovu zdobí nástěnné malby apoštolů, svatých, biblických postav, ale třeba i znaky vratislavských biskupů, se kterými je Javornicko úzce spojeno.

Práce s ultrazvukem

Práce na odkrývání a záchraně fresek byly velmi komplikované. Skryté byly pod vrstvou novodobých omítek.„Výjevy se prostupovaly, byly tam nějaké destrukce. Byl problém všechny ty vrstvy udržet, což znamenalo nekonečné injektování. Silné vrstvy omítek jsme začali odstraňovat vrtačkou a rozbruškou, pak jsme je osekávali speciálně upravenými kladívky, poté nastoupily skalpely a štětečky. Na této stěně, kde jsme oddělovali fragmenty z patnáctého století od spodní ze čtrnáctého, jsme pracovali s ultrazvukem. Byla to chvílemi nekonečná práce,“ popsala restaurátorka Romana Balcarová.

Práce vyšly celkově na zhruba patnáct milionů korun. „Ukončení archeologických a restaurátorských prací znamená, že v Javorníku přibyl turistický cíl, který svým významem přesahuje Javorník, Olomoucký kraj i celou Českou republiku. Bohatství je ve freskách, které se objevily a zřejmě budou objevovány i dále,“ řekla starostka Javorníku Irena Karešová.

Skrývá další tajemství

Že má kostel ještě spoustu tajemství, je přesvědčena i památkářka Eva Pulkertová. „Nebyl proveden archeologický průzkum pod presbytářem, pořád nevíme, jestli tu přece jen před tímto kostelem nestál nějaký svatostánek. Průzkumu se kostel i bránil. Když jsme chtěli zjistit stáří krovu, byl špatný žebřík. Když už byly konečně odkryté nějaké pozůstatky, přišla taková bouřka, že mě od nich odehnala. Paní Balcarová říkala, že našla obraz Satana, zrovna když byla bouřka,“ poznamenala památkářka.

Slavnostní otevření kostela svatého Kříže se konalo ve čtvrtek 13. června. Možnost prohlédnout si jej využilo několik desítek lidí. Pravidelné prohlídky se budou konat vždy v 10, 13 a 15 hodin. V červnu a září ve středy, pátky a soboty, v červenci a srpnu denně.

Skvosty i za hranicemi

Biskupství ostravsko-opavské javornický kostel zařadilo do projektu Otevřené chrámy. Kostel lze zařadit do větší skupiny slezských gotických kostelů, které dnes stojí na obou stranách česko-polské hranice. V okolí k nim patří třeba kostel v Bernarticích.