Můžete přiblížit plány města s novou lokalitou pro výstavbu rodinných domů?
Vznikne na severovýchodě Javorníku směrem na Bílý Potok. Bude to komunikace souběžná s ulicí Partyzánskou. V této lokalitě řešíme celkem 32 nových stavebních parcel. Klasická parcela bude mít rozlohu necelých tisíc metrů čtverečních. V letošním roce budeme řešit zasíťování prvních deseti. Tato investice je rozsahem největší, jedná se o částku deset milionů korun. Zasíťování zbytku parcel už nebude tak finančně náročné, bude to v řádu statisíců korun. Na stavební parcelu budou mít zájemci přivedenou vodu, splaškovou a dešťovou kanalizaci, elektřinu, internet. Plus sjezd a chodník.

Je o stavební pozemky v Javorníku zájem?Starosta Javorníku Jiří JuraStarosta Javorníku Jiří JuraZdroj: Deník / Michal Zajonc
V Javornickém zpravodaji jsme článkem oslovili potenciální zájemce o koupi pozemku vJavorníku. Deset stavebních parcel bylo zamluveno během chvilky. Nicméně poté si to někdo rozmyslel, nyní jich máme zamluveno sedm. Myslíme, že se prodají i zbývající tři.

Kdo jsou zájemci o stavební pozemky?
Jsou to víceméně místní nebo lidé z blízkého okolí. Povětšinou mladí, kteří se tu narodili, tento kraj opustili, šli za prací nebo studiem a nyní by se chtěli vrátit zpátky.

Od loňska funguje v Javorníku nová policejní služebna. Osvědčil se nový model působení policie ve městě?
Dvoučlenná hlídka tu funguje celý týden. Pěší hlídka je ve městě vidět, prochází náměstím až dolů do vsi. Průjezd auta hlídky je vidět i po okolních vesnicích, které spadají pod Javorník. Spolupráce je dobrá. Jsem s nimi v součinnosti, co je třeba, řeším přímo s nimi nebo složitější záležitosti přes paní vedoucí. Jsem rád, že se nakonec podařilo tu hlídku mít. I dvoučlenná hlídka je pro Javorník velkou pomocí.

Po přesunu sídla obvodního oddělení z Javorníku do Žulové si Javorník po několik let najímal bezpečnostní agenturu. Tu jste platili ze svého rozpočtu. Kolik peněz nyní město šetří?
Ročně to byla částka téměř milion korun. Platili jsme je, jejich úkolování bylo o to snazší. Ale nyní, když je tu problém, jsme schopni na místo hlídku Policie České republiky vyslat.

Před nedávnem se hovořilo o novém sídle Úřadu práce v Javorníku. Z toho sešlo?
Vytipovali si pozemek u zdravotního střediska, který byl pro stavbu občané vybavenosti vhodný. Měli zásadní podmínky, že nový objekt musí být vzdušný, bezbariérový, jednopodlažní, s parkovištěm. To jsme byli schopni akceptovat, ale nelíbilo se nám, že v centru města chátrá řada nemovitostí, které by se daly pro tento úřad využít, a oni se rozhodli postavit budovu novou. Nakonec jsme jim vyšli vstříc. Celá věc ale dopadla tak, že se domluvili s církví a šli do pronájmu do jejich budovy (bývalá lesní správa v Lidické ulici, pozn. red.). Ta má paradoxně úplně opačné patrametry. Není tam zajištěna bezbariérovost, kanceláře jsou v patře, je to obsáhlý komplex. Ale buďme rádi za to, že se nestavěla zbytečně nová budova a využila se stávající.

Má město nevyužité budovy v centru?
Stovka bytů ve vlastnictví města je obsazena, ani s dalšími nemovitostmi nemáme problém. Na náměstí je pouze bývalá budova policie, která patří státu. Nevíme, co se s ní bude dít, zasloužila by si opravu. Je v centru a určitě by ji mohl nějaký státní orgán využít pro výkon státní správy.

Už i budova naproti, která byla dlouhodobě nejzchátralejší na náměstí, má majitele, který ji postupně dává dohromady. K čemu by měla sloužit?
Ano. Některé prostory jsou tam už spravené. Předpokládá se, že by dole mohla být kavárna, případně další komerční místnosti, a nahoře apartmány. Byl jsem tam zhruba před rokem a půl. Kdyby se to podařilo dotáhnout do konce, v centru města by to mohla být rarita.

Jednou z největších investicí města v poslední době byla rekonstrukce rovněž zchátralé budovy bývalého soudu na náměstí. Jak objekt slouží lidem?
Otevřeli jsme, když to podmínky dovolovaly. Proudily tam davy turistů. Nicméně opatření, která nastala, to zavřela. Nyní nefunguje, ale věřím tomu, že když se situace na jaře zlepší a budeme moci tento objekt opět otevřít. Bude to lákaldo pro turistu, který přijede do Javorníku.

Do budovy soudu se přesunula část aktivit z kulturního domu. Co plánujete s ním?
Kulturní dům trochu ztratil využití, vedení se přestěhovalo do budovy soudu. Kulturní dům je prázdný, hledáme řešení. Prostory bychom chtěli využít pro rozšíření základní umělecké školy. Mohly by tam být učebny, koncertní sály.
V přístavbě kulturního domu je knihovna a nad ní nový malý sál, to funguje, nicméně stará budova je prázdná. Je v ní i velký divadelní sál. Letos bychom chtěli naprojektovat jeho nové využití. Chybí nám velký sál na konání různých kulturních a společenských akcí. Myslíme si, že by snesl přestavbu, aby mohl být využíván multifunkčně.

Připravují se větší investice i do školství?
Máme velký areál školy a školní jídelnu několik set metrů od tohoto areálu. Děti se musí v polední přestávce za každého počasí obléct, vychovatelky je převedou přes frekventovanou ulici do jídelny, tam se převlečou, najedí, pak se oblečou a jdou zpět. Chtěli bychom nechat zpracovat projekt na varnu a jídelnu v areálu školy. V rozpočtu máme peníze na projektovou dokumentaci a letos to chceme zkusit alespoň naprojektovat.