Stroj s pětatřiceti­metrovým ramenem vyzdvihl odlitek o váze 580 kilogramů k věžnímu oknu během několika okamžiků. Poté ho montéři převěsili na řetězové kladkostroje, s jejichž pomocí jej usadili na místo.

„Musí tam být koordinace. Jakmile začne jeřábník spouštět hák, my budeme zvon pomalu vtahovat dovnitř," popsal Jan Tralich z firmy, která zvon vidnavské farnosti dodala.

Vyzvednutí zvonu do věže sledovalo několik desítek místních. Ve 14 hodin 35 minut poprvé slyšeli jeho hlas. Historický okamžik si nenechal ujít ani Josef Kubáň, který ve sbírce na zvon evidoval dary.

„Jsem blahem bez sebe, je to pro mě něco neskutečného. Tolik lidí nám nevěřilo, ale já jsem pořád říkal, že to dokážeme," usmíval se spokojený farník.

Získat potřebný půlmilion korun se farnosti podařilo po sedmiletém úsilí. Zhruba polovinu sumy věnoval česko-německý fond budoucnosti a dárci z Německa. Třiceti tisíci korunami přispělo i ostravsko-opavské biskupství.

Zvon svaté Jany z Arku ve věži nahradil památný, ale puklý kus z roku 1514. Nefunkční byl řadu let. Farnost jej nechala snést a vystaví jej v kostele.

Ve věži je místo pro tři zvony. Ani zbývající místa nemají zůstat prázdná. „Už teď pořádáme sbírku na druhý zvon," poznamenal Josef Kubáň.