V Jeseníku panuje paradoxní situace. Ačkoli město každoročně sbírá ocenění za nejlepší třídění separovaných odpadů, poplatek za likvidaci komunálního odpadu je tu nejvyšší z měst srovnatelné velikosti v širokém okolí. Když v roce 2013 vzrostla částka na dnešních sedm set korun, vyvolalo to mezi Jeseničany vlnu nevole.

„Tak vysoký poplatek se mi nelíbí. Jeden můj známý po jeho zvýšení prohlásil, že s tříděním odpadů přestává, protože to stejně nemá smysl," řekl obyvatel města Alois Novotný.

Jesenická radnice se nyní rozhodla poplatky za odpad snížit. Příští rok lidé zaplatí namísto dnešních sedmi set korun šest stovek.
„Pokud občané dobře třídí, nechť mají odměnu v tom, že nebudou platit jednu z nejvyšších částek za odpady v republice," řekl místostarosta Jeseníku Petr Procházka.

Dalších patnáct procent ušetří lidé, kteří se zapojí do sběru bioodpadů. „Čím více lidí se do sběru bioodpadů zapojí, tím méně komunálního odpadu odvezeme na skládku a tím méně peněz nás bude stát skládkování," vysvětlil starosta Jeseníku Adam Kalous. Cena za skládkování tvoří největší díl z celkových nákladů na svoz smetí.

Při projednávání snížení poplatků na půdě městského parlamentu v polovině prosince někteří zastupitelé navrhovali slevu na bioodpad zrušit.

„Myslím si, že je to administrativně náročné, zbytečné, ušetří to občanu jen devadesát korun. Efekt zas tak velký není. Papír nebo plasty jsme se naučili třídit bez jakýchkoli slev," argumentovala zastupitelka Veronika Peštuková.

Sleva na bioodpad má sloužit jako motivace, aby se lidé do třídění rostlinných zbytků zapojili. „Ptali jsme se v jiných městech. Pokud je to takto motivačně postaveno, ochota obyvatel třídit je obrovská a zavedení systému sběru bioodpadů trvá rok či dva. Pokud lidé motivováni nejsou, trvá to víc než pět let," řekl ředitel Technických služeb Jeseník Jan Prejda.

Za odpady v Jeseníku budou nově platit i lidé, kteří jsou ve městě trvale hlášeni, ale nepobývají zde. Jedním z hlavních argumentů pro zavedení této změny byl fakt, že tito lidé dnes poplatky neplatí nikde. Odvádět poplatky za odpad je totiž možné pouze v místě trvalého bydliště.

Snížení poplatků za odpad podpořilo šestnáct zastupitelů. Tři byli proti, stejný počet se zdržel.

Za likvidaci odpadů dosud město platilo ročně čtrnáct milionů korun. Z toho od obyvatel vybralo sedm až osm milionů korun.
Snížením poplatků vznikl výpadek ve výši 1,3 milionu korun. Z velké části se jej podařilo pokrýt různými opatřeními, například právě zavedením platby pro lidi, kteří v Jeseníku dlouhodobě nežijí. V rozpočtu tak nakonec musela radnice hledat jen tři sta tisíc korun.
Vedení města chce poplatek za odpad postupně dále snižovat. V současnosti hovoří o cílové hranici pět set korun.