Knihovna v nových prostorách funguje zhruba měsíc.

„Stálí návštěvníci se k nám vrátili, přichází i noví. Každý chce novou knihovnu vidět, návštěvnost je velmi dobrá,“ konstatovala vedoucí knihovny Eva Pavlíčková. Umístění knihovny v jiné části města poblíž autobusového nádraží se odrazilo také v počtu čtenářů. Jen za srpen jich na dětském oddělení přibyly dvě desítky.

Součástí Centra společných akvitit je i hudební sál či počítačová učebna. Díky větším prostorám může knihovna pořádat rovněž různé přednášky či besedy. Původní stísněné místnosti znamenaly pro tyto aktivity velký hendikep.

„Se starými prostorami se to nedá srovnat. Na cestopisných besedách byla omezená kapacita, na každou akci se nosily židle z půdy. To vše odpadá,“ dodala Eva Pavlíčková.

Práce nad rámec

Centrum společných aktivit vzniklo přebudováním starého bytového domu a bývalého loutkového divadla. Stavba začala loni v únoru a skončila počátkem letošního května. Její průběh zdržely dodatečné stavební práce.

„Museli jsme řešit celou řadu změn. Jednalo se například o změnu skladby podlah ve druhém nadzemním podlaží, dodatečnou pilotáž základů pro novou výtahovou šachtu, zpevnění statiky objektu železobetonovými věnci, sanaci vlhkosti v suterénu či izolaci půdního prostoru,“ vyjmenoval vedoucí oddělení investic Jiří Uher.

Za více než 40 milionů

Po stavební části následovala montáž interiérového vybavení budovy a stěhování knihovny do nových moderních prostor Centra.

„Jsem rád, že se nám podařilo tuto velkou investiční akci dotáhnout do konce, ačkoliv to vůbec nebylo jednoduché. Veřejnost se dočkala reprezentativních prostor, kde našla zázemí nová knihovna a také se zde mohou konat různé akce,“ řekl místostarosta Jeseníku Václav Urban.

Celkové náklady realizace projektu Centra společných aktivit představují více než 40 milionů korun. Stavební práce přišly na bezmála 27,5 milionu korun, dovybavení včetně budoucích česko-polských aktivit se plánují za přibližně 11,5 milionu korun. Velkou část nákladů pokryly dotace.