„Jedná se o projekt kompletní rekonstrukce oddělení LDN s přístavbou dalších pokojů. Nenavyšuje se kapacita, ale cílem je, aby pacienti leželi na pokojích po dvou. Projekt zahrnuje nové zázemí, servis, návštěvní místnost, speciální pokoj pro pacienty v terminálním stavu plus novou rehabilitaci," sdělil ředitel Jesenické nemocnice Jan Jedlička.

Investice si vyžádá zhruba dvacet milionů korun. Nemocnice se bude ucházet o dotaci z takzvaných švýcarských fondů, která má pokrýt většinu nákladů. Projekt v těchto dnech putuje na ministerstvo zdravotnictví. „Věříme, že uspějeme," doplnil Jedlička.

Oddělení LDN Jesenické nemocnice má tři desítky lůžek. V roce 2011 zde byly hospitalizovány bezmála čtyři stovky pacientů. Aby mohla nemocnice získat co největší díl dotačních peněz na rekonstrukci oddělení, je nutné, aby se na projektu podílel i veřejný sektor.

„Nemocnice není veřejnosprávním subjektem. Kvůli tomuto handicapu potřebovala podporu veřejné správy v tom, že by deklarovala připravenost dofinancovat patnáct procent z celkových dvaceti milionů z veřejných rozpočtů. Svaz měst a obcí Jesenicka přijal usnesení, že by akci dofinancoval milionem korun," řekla starostka Jeseníku Marie Fomiczewová. Zbytek peněz by měl přidat Olomoucký kraj.

Plánovaná rekonstrukce LDN není první akcí tohoto druhu, kterou Jesenická nemocnice v posledních letech uskutečňuje. Nedávno vybudovala nové energetické hospodářství včetně kotelen. Před několika lety rekonstruovala radiologické oddělení, ještě dříve oddělení anesteziologicko-resuscitační.