Pro veřejnost je uzavřena oční, ortopedická, diabetologická, kardiologická, gynekologická, zubní a chirurgická ambulance, endoskopie a ambulance praktického lékaře.

V provozu zůstávají jen akutní ambulance: interní, chirurgicko-traumatologická, porodnicko-gynekologická příjmová a akutní, dětská příjmová a akutní a akutní operační tým.

Nemocnice rovněž od úterý 17. března nebude provádět plánované a neakutní operace.

Ve zvláštním režimu funguje i lékařská služba první pomoci: U každého příchozího pacienta bude figurovat dezinfekce rukou a rouška.

Bude rozhodnuto, zda je nutná aktutní hospitalizace. Pokud ne, bude pacient poslán domů s tím, aby se hlásil obvodnímu lékaři.

Měření teploty u vchodu

Uzavřeny budou všechny vstupy do nemocnice s výjimkou hlavního vstupu do haly. Zde bude sestra měřit tělesnou teplotu, získávat informace o cestovní anamnéze a klinických příznacích. Poté určí, zda je pacient infekční či nikoli. I v tomto případě je nutná dezinfekce rukou a rouška pro pacienta.

„V případě, kdy sestra určí, že se jedná o infekčního pacienta s potencionálním rizikem nákazy virem Covid 19, bude tento pacient okamžitě izolován. Izolační místnost bude na lékařské službě první pomoci. Systém je nastavený a připravený. Dotčené sestry mají osobní ochranné pracovní prostředky a pokyny,“ uvedlo vedení nemocnice.