Ještě loni vedl jesenickou policii Ladislav Sohr, který koncem roku povýšil na místo vedoucího odboru pořádkové policie Krajského ředitelství v Olomouci.

Jesenickou policii nově vedou dva vedoucí územního odboru. Řízením služby kriminální policie a vyšetřování je pověřená bývalá šéfka hospodářské kriminálky Ludmila Andělová. Její pozici zastává Jaroslav Hazucha. Ludmila Andělová se přihlásila do výběrového řízení, které se uskuteční ještě v lednu. Výsledky a jméno nového vedoucího bude známé v únoru.

Vedoucím územního odboru pro vnější policii se prvním lednem stal Ivan Petrišče.

Na své pozici koordinátory vnější služby zůstala Natálie Pastuchová. Kdo bude koordinátorem vnitřní služby, ukáže výběrové řízení. Lenka Haderková, která tuto funkci dosud zastávala, přešla do Prahy.

Po mnoha letech jesenické ředitelství policie už nespadá pod krajského ředitelství Moravskoslezského kraje a územně připadlo pod vedení Olomouckého kraje.

„Pro obyčejného občana se nic nezmění. Jde o zefektivnění práce a zjednodušení systému uvnitř policie. Přiřazení pod Olomoucký kraj je pro nás určitě výhodou. Komunikovat budeme nově s jedním hejtmanem,“ uvedla Ludmila Andělová.