Hlavní den oslav začne v 9 hodin bohoslužbou. Od ranních hodin až do odpoledne bude na Masarykově náměstí připraven kulturní program, bývalí žáci i veřejnost si budou moci také prohlédnout prostory gymnázia. Od 18. hodiny bude v sále IPOSu pro účastníky oslav připraven slavnostní večer.

První žáci na tehdejší chlapeckou měšťanskou školu ve Frývaldově nastoupili 13. září 1913. Od té doby vzdělávací instituce vychovala stovky absolventů.

Je mezi nimi například rodák z Vidnavy Anton Otte. Jesenické gymnázium absolvoval v roce 1957. Poté odešel do Německa, kde vystudoval teologii. Po sametové revoluci usiloval jako představitel organizace Ackermann-Gemeinde o smíření Čechů a Němců. Sloužit bude sobotní mši v jesenickém kostele.

Oslav by se měli účastnit také absolventi jesenického gymnázia, kteří ve svých oborech dosahují vynikajících výsledků.

„Je mezi nimi Aleš Holeček, který pracuje u firmy Microsoft a je spoluautorem programu Windows 8. Objevit by se tu měla i olympijská účastnice Romana Labounková, která absolvovala před šesti lety," řekl ředitel Gymnázia Jeseník Michal Žitňanský.

Škola má v současnosti 413 žáků, z toho 132 navštěvuje nižší gymnázium. Historii i současnost školy a její absolventy připomíná almanach, který gymnázium vydalo. Publikaci je možné zakoupit v jesenickém infocentru.

Program oslav 100 let gymnáziaPátek 27. září
19 hodin – koncert smyčcového orchestru ZUŠ Jeseník. Kongresový sál

Sobota 28. září
9 hodin – českoněmecká bohoslužba v katolickém kostele v Jeseníku
9 – 18 hodin – kulturní program na Masarykově náměstí. Vystoupí taneční skupiny z Jeseníku, dechový orchestr mladých, kapely KM Band, Yes Blues a další
9 – 16 hodin – Den otevřených dveří Gymnázia Jeseník. Součástí bude výstava historie a současného života školy, prodej jubilejního bulletinu, upomínkových předmětů, kavárna a další
10.30 hodin – Sraz účastníků oslav před budovou gymnázia a průvod na Masarykovo náměstí
od 18 hodin – Slavnostní večer pro účastníky jubilea v sále IPOSu. Vystoupí jazzový kvartet, pěvecký sbor absolventů, SZUŠ taneční z Jeseníku a další