O lanovce do lázní se jako o možné prioritě pro nadcházející čtyřleté volební období zmínil v rozhovoru pro Deník starosta Jeseníku Adam Kalous. Podle jeho slov by tak došlo k logickému spojení lázní a města.

„Věřím, že téměř všichni lidé ubytovaní v lázních sjedou lanovkou do města. A naopak téměř každý turista, který přijede do Jeseníku, vyjede lanovkou do lázní," řekl Adam Kalous.

Lanovka by podle něj byla též atrakcí, která by lákala turisty. Fakt, že by se ve městě u dolní stanice dráhy nacházelo parkoviště, by navíc pomohl řešit problém s nedostatkem parkovacích míst v lázních.

Jednoznačně kladně se k vybudování lanovky staví ředitel Priessnitzových léčebných lázní Roman Provazník. Připomenul, že lázně s městem spojuje úzká strmá silnice, podél níž nevede ani chodník. Chůze na okraji poměrně frekventované cesty není v současnosti pro pěší bezpečná.

„Zasazujeme se o stavbu chodníku podél silnice. Další variantou je lanovka nebo se může udělat obojí zaráz," řekl Roman Provazník.

Lepší přístup do lázní by přispěl nejen k větší bezpečnosti jejích hostů, ale i obyvatel města, kteří chodí do lázeňského areálu trávit volný čas. „Lanovka by pomohla i zvýšení návštěvnosti lázní," zmínil další výhodu Roman Provazník.

Jesenické lázně měly v loňském roce okolo dvaceti tisíc klientů. Další návštěvníci do jejich areálu míří z řad místních obyvatel nebo turistů, kteří vyhledávají například oblíbený balneopark.

Lanovku do lázní by tvořily dvě uzavřené kabiny jedoucí proti sobě. Kudy by dráha vedla, zatím není jisté. Určité vodítko však dává územní plán Jeseníku, který s tímto záměrem počítá.

Ve strategickém dokumentu je dolní stanice lanovky zakreslena v dnešním průmyslovém areálu bývalého Moravolenu na Tovární ulici v centru Jeseníku.

Dráha překonává řeku Staříč, ulici Otakara Březiny, železnici a stoupá po úbočí lázeňského vrchu k východnímu okraji kolonády. Dále je narýsována podél severovýchodní části pěšího okruhu a končí u Vily na kolonádě.

V České republice existuje kabinových lanovek jen několik. Například mezi Punkevními jeskyněmi a propastí Macocha v Moravském krasu, mezi Jánskými Lázněmi a Černou horou, Libercem a Ještědem a v Ústí nad Labem. Nejnovější pak vede na nejvyšší českou horu Sněžku.

Lanovka v Ústí nad Labem spojuje obchodní centrum ve středu města a zámeček Větruše. V roce 2013 přepravila necelých sto devadesát tisíc pasažérů. „V loňském roce byl počet návštěvníků podobný," řekl František Chlada z ústeckého dopravního podniku. Provoz dráhy v roce 2013 dotoval ústecký magistrát dvěma a čtvrt miliony korun.

Představu o provozu či financování jesenické lanovky by měla dát studie proveditelnosti.