„Mým hlavním cílem je zajištění pocitu bezpečí obyvatel Jeseníku tak, aby městská policie byla v očích veřejnosti vnímána jako potřebný článek při zajišťování veřejného pořádku. A to nejen z pohledu represe, ale především prevence. Velmi důležitá je pro mne rovněž otevřenost a komunikace s občany, kterým musí být městská policie vždy připravena pomoci,“ uvedl Martin Novotný.

Nový ředitel městské policie má z bezpečnostní oblasti bohaté zkušenosti, devatenáct let pracoval u Policie České republiky, z toho osm v řídicí funkci. Vystudoval trestní právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a obor Bezpečnostně právní studia na Vysoké škole finanční a správní v Praze.

Předchůdce současného ředitele Radek Sedlář byl ve funkci přechodně na osm měsíců. Městská policie Jeseník má včetně ředitele šestnáct členů, z toho jednu ženu. Na dodržování veřejného pořádku dohlížejí také čtyři asistenti prevence kriminality.