Deník srovnal data počtu obyvatel v roce 2012 a v roce 1992. Zjistil, že situace v nejsevernějším cípu Olomouckého kraje se od zbytku republiky prakticky neliší. Výrazně zde ale za dvacet let ubylo mladých lidí.

K prvnímu lednu 1992 žilo v obcích okresu Jeseník 42 635 obyvatel. Ke stejnému datu roku 2012 to bylo o třináct stovek lidí méně, což je pokles o pouhá tři procenta. Prakticky stejně přitom počet obyvatel klesá v celé České republice.

Zajímavější je pohled na jednotlivé obce. Suverénně nejvíce se za poslední dvě desetiletí vylidnila Bílá Voda u Javorníka. Z vesnice, která je ze tří stran obklíčena hranicí s Polskem, se odstěhovala třetina obyvatel.

„Vysvětlení je velmi jednoduché. Za změnou je systematické stěhování řádových sester z Bílé Vody, kterým se vrátily původní majetky," řekl starosta obce Miroslav Kocián. V období komunistického režimu žily v Bílé Vodě v internaci stovky řeholnic. Po roce 1989 se jich z obce vystěhovalo 250, poslední odešly v roce 2002.

„Odstěhovávali se i obyčejní lidé, ale byla to přirozená fluktuace. Zhruba stejný počet lidí, který se odstěhoval, se i přistěhoval," sdělil Kocián. Z vesnice podle starosty odešli lidé, kteří potřebovali najít práci. Přišli naopak hlavně ti, jejichž příjmem jsou sociální dávky a hledali především levné bydlení.

Vysvětlení má starosta Kocián i pro další, na první pohled nepochopitelný jev. Za posledních dvacet se ve vesnici téměř zdvojnásobil počet dětí mladších patnácti let.

„V roce 1996 se do Bílé Vody nastěhovalo třicet rumunských uprchlíků. Dnes jich tu žije přibližně sto. Jednak se sloučily velké rodiny dohromady, ale není nic zvláštního, když má jejich rodina deset až dvanáct dětí," vysvětlil Kocián.

O desetinu obyvatel přišla za posledních dvacet let pohraniční města: Vidnava a Zlaté Hory. Tisíc obyvatel ubylo také v Jeseníku.

Vidnavsko trápí vysoká nezaměstnanost, Zlaté Hory přišly v 90. letech o svého největšího zaměstnavatele. Zdejší Rudné doly dávaly práci 550 lidem a dalším dvěma stovkám v geologickém průzkumu. Po jejich uzavření panovala ve městě pětadvacetipro­centní nezaměstnanost.

V řadě obcí a měst za posledních dvacet let obyvatel překvapivě přibylo. Konkrétně v jedenácti, což je bezmála polovina samospráv v okrese. Nejvíce narostl počet obyvatel v horské obci Ostružná. Nyní zde žije o dvě pětiny lidí více než před dvaceti lety.

Čím je to způsobeno, to si starostka Ostružné Miroslava Bendeková nedovede vysvětlit. „Mám spíš pocit, že obyvatel ubývá. Přistěhovali se tu někteří rekreanti, kteří zde nyní mají trvalý pobyt. Teď tu máme dvojčátka a další čtyři děti, možná pomohlo toto," přemítá Bendeková.

Žádný masivní příliv rodin v Ostružné nezaznamenali. Svou roli však může hrát i statistika. „Žije nás tu sto osmdesát. Když se řekne dvě pětiny, je to ve skutečnosti velmi málo," uzavírá Bendeková.

Jak se za 20 let měnilo obyvatelstvo Jesenicka?

Celkový počet obyvatel: – 3 procenta

Děti do 14 let: – 40 procent

Senioři nad 65 let: + 33 procent

Kde nejvíce ubylo obyvatel?

Bílá Voda: – 34 procent

Zlaté Hory: – 10 procent

Vidnava: – 9 procent

Jeseník: – 7 procent

Uhelná: – 6 procent

Kde nejvíce přibylo obyvatel?

Ostružná: + 40 procent

Hradec – Nová Ves: + 19 procent

Česká Ves: + 11 procent

Bělá pod Pradědem: + 9 procent

Vápenná: + 7 procent