Nelíbí se jim hlavně to, že pracovníky, kteří se při práci pro radnici osvědčí, nemohou následující rok opět přijmout.

Tamara Němcová z Uhelné na Jesenicku by na jaře opět ráda nastoupila k obecnímu úřadu jako veřejně prospěšný pracovník. Jiné zaměstnání totiž v okolí není. V evidenci nezaměstnaných ale není déle než pět měsíců.

Tím pádem nesplňuje jednu z podmínek. Úřad práce proto její opětovné umístění do projektu veřejně prospěšných prací nepodpoří, i když by ji starosta rád přijal. Proto se starostové chtějí s Úřadem práce v Jeseníku dohodnout na změně pravidel.

„Hledala jsem práci, ale nepodařilo se to. Nechápu, proč si obec, která si vyškolí člověka, jej znovu nemůže přijmout a musí zaučovat nové. Kdyby si obec mohla nechat dva, tři roky stejné lidi, vydělal by na tom i úřad práce, protože by se mu nezaměstnaní nevraceli zpět do evidence,“ řekla Tamara Němcová.

Nechápe, proč musí být v evidenci úřadu práce minimálně pět měsíců, aby ji úřad práce mohl zařadit do seznamu lidí, ze kterého si starostové vybírají zaměstnance na veřejně prospěšné práce.

Tyto regule starostové už kritizují několik let.

„Tato podmínka by měla padnout. Obzvláště, když patříme, co se týká nezaměstnanosti, k nejhůře postiženým regionům v republice,“ prohlásil starosta Mikulovic Ivan Dost.

V letošním roce budou pracovníci však vybírat ještě hůř. Při povodních totiž vyšel úřad práce obcím vstříc a vyčlenil prostředky na vytvoření mnohonásobně většího počtu míst pro veřejně prospěšné pracovníky. Ti pomáhali s odstraněním povodňových škod.

„Všechny práceschopné a ochotné lidi, kteří byli v evidenci úřadu práce, jsem už zaměstnal a podle podmínek je nyní nemohu vzít znovu. Nechápu, proč bych měl hlídat lidi, kteří nechtějí pracovat. Proč nemůžu zaměstnat lidi, kteří dělat chtějí a osvědčili se?“ dodal Juřík.

Ředitel Úřadu práce v Jeseníku Martin Viterna se ale kritice brání. Při rozhodování, které lidi zařadit do projektu veřejně prospěšných prací, musí vycházet z předpisů ministerstva práce a sociálních věcí.

„Podle závazných pokynů jsou do aktivit aktivní politiky zaměstnanosti zařazeni uchazeči s evidencí delší než pět měsíců, lidé s postižením, absolventi, starší padesáti let a rodiče pečující o malé děti,“ uvedl Viterna.

Stesky starostů, že nemohou zaměstnat ty, kteří se jim osvědčili, jsou podle Viterny zbytečné.

„Tyto pracovníky mohou zaměstnat starostové sami, v tom jim nic nebrání. Finanční prostředky státního rozpočtu jsou však určeny pro pouze obtížně umístitelné uchazeče o zaměstnání a ne na vybranou skupinu lidí každoročně se opakujících v pracovních týmech obcí,“ prohlásil Viterna.

Proti tomuto argumentu se starostové ostře ohrazují. V už tak napjatých rozpočtech peníze na další platy nemají. Pokud je totiž zaměstnanec obce zařazen do projektu veřejně prospěšných prací, plat mu dotuje úřad práce.

Starostové svůj boj o změnu podmínek však nevzdávají. Na úřadu práce existuje poradní sbor, ve kterém mají své zastoupení. Ten pak své připomínky zasílá na ministerstvo práce a sociálních věcí, které každoročně podmínky pro veřejně prospěné práce mění. Starostové doufají, že se jim výjimku podaří získat.