Pokud ovšem dají tomuto projektu zelenou, bude to patrně znamenat odložení jiných důležitých investic. Aby město uskutečnilo v dohledné době všechny, na to s velkou pravděpodobností nebude mít peníze.

„Objevila se spousta dalších požadavků na investice, k nimž by teoreticky mohly být získány dotace,“ řekla starostka Jeseníku Marie Fomiczewová.

„Máme například rozjednanou žádost o dotaci na přístavbu domova pro seniory. Existuje akutní potřeba přemístění knihovny, hlasitě je projevovaný požadavek na rekonstrukci sportovní haly a tak dále. Ekonomická situace na nás začíná doléhat takovým způsobem, že se obáváme, že bychom nebyli schopni udělat vše najednou,“ doplnila.

Přístavbu domova pro seniory v Jeseníku požaduje v petici přes sedm stovek lidí. Knihovna dlouhodobě sídlí v nevyhovujících prostorách a existuje plán na její přesun do areálu Divadla Petra Bezruče. Na stav sportovní haly si zase stěžují třeba ředitelé škol, jejichž žáci v ní cvičí.

„Pro mě je v tuto chvíli nepřijatelné, abychom aquapark zastavili. Protože dotace, kterou jsme na něj dostali, se už opakovat nebude. Doufám, že se dokážeme dohodnout na redukci ostatních potřeb,“ řekla Fomiczewová.

Aquapark by měl v Jeseníku vyrůst do tří let a jeho cena nemá přesáhnout dvě stě milionů korun. Město má na výstavbu mimo jiné přislíbenou osmdesátimilionovou dotaci z fondů Evropské unie. Do přípravy projektu již vložilo miliony korun.

Starostka potvrdila, že v červnu budou zastupitelé v podstatě stát před otázkou: buď zahájit stavbu akvaparku, nebo dát přednost balíku ostatních investic. „Samozřejmě to nebude černobílé, budou existovat možné kombinace,“ doplnila.

Před finálním rozhodnutím dostanou členové „městského parlamentu“ materiál s informacemi, kolik bude provoz aquaparku stát. K dispozici jim bude také seznam dalších významných investic města, informace o dopadech jednotlivých investic na městskou kasu, zpráva o daňových příjmech nebo informace o možnostech, jak by mohlo město ušetřit na provozních výdajích.

„Tyto informace budou k dispozici v průběhu měsíce května,“ sdělil místostarosta Jeseníku Libor Halas.

ANKETA

Deník oslovil několik zastupitelů Jeseníků napříč politickým spektrem s otázkou:

Podporujete výstavbu aquaparku v Jeseníku nebo by město mělo raději investovat do jiných projektů (například přístavba domova pro seniory, oprava sportovní haly, stěhování knihovny)?

Radek Brnka (TOP09)

V současné době nejsem schopen jednoznačně říci, zda projekt aquaparku podporuji či ne. Nejdůležitější materiály ohledně ztrátovosti provozování, splátek případného investičního úvěru a předpokladu daňových příjmů města v nejbližších letech teprve vznikají a budou k dispozici v květnu.

Dopředu můžu říci, že stavbu aquaparku budu podporovat jen v případě, kdy bude zřejmé, že splátky úvěru a samotné provozování budeme schopni ufinancovat a zbydou prostředky na běžný provoz města i další investice. Pokud tomu tak nebude, budu hlasovat proti.

Alexandr Kaňovský (ČSSD)

Vždy jsem dával na první místo investice do uvedených projektů – přístavba domova pro seniory, oprava sportovní haly, stěhování knihovny či výstavba chodníků. Svůj názor zastávám i nyní.

Petr Procházka (ODS)

Zastavení projektu „aquapark“ bude znamenat, že v šuplíku skončí další mnohamilionový projekt. Výdaje na oba projekty (ten první současné zastupitelstvo odmítlo) se budou blížit dvaceti milionům korun.

Další investiční „priority“ jako knihovna nebo přístavba domova pro seniory mají z pohledu přidané hodnoty bohužel nulovou výši. Zvětší sice komfort zdejším obyvatelům, znamenají však vyšší výdaje z rozpočtu města, zejména v případě přístavby domova a jeho provozu. Tyto projekty, byť jsou bohulibé, nezvýší atraktivnost města a jeho okolí, neovlivní zaměstnanost, ani možnost většího finančního obratu v regionu. Zastupitelstvo musí při svém rozhodování vzít tyto argumenty na misku vah.

Současný projekt aquaparku je dle mého názoru již tak časově zpožděn, že nyní je jeho rizikovost mnohem větší, než kdyby byl postaven před dvěma léty tak, jak byl původně připraven. Původní projekt byl také více nadčasový a atraktivnější. Současný projekt aquaparku mi čím dál více připomíná hotel Slovan, který byl sice postaven v roce 2007, ale svou koncepcí a „nadčasovostí“  připomíná hotel ze sedmdesátých let minulého století. I proto je již několik měsíců uzavřen.

Veronika Peštuková (SSO)

Pro definitivní vyjádření k výstavbě aquaparku mi chybí nákladová studie - očekávané provozní náklady a výnosy. Lze ale předpokládat ztrátovost tohoto provozu. Současná podoba aquaparku je o 120 milionů korun levnější než původní a zachovává letní koupaliště. Krytý bazén v České Vsi je v takovém stavu, že by se musel v nejbližších letech  kompletně přestavěn. Na tuto akci by se pravděpodobně nesehnaly dotační peníze.

Pokud by se bazén v České Vsi nepřestavěl a v Jeseníku by se nevybudoval aquapark, nebyla by v Jeseníku a okolí možnost koupání ve větším krytém koupališti. Takže rozhodování spíše je: Buď nyní aquapark s dotací v Jeseníku, nebo za dva až tři roky aquapark v České Vsi, nebo být bez aquaparku (krytého koupaliště). Jsem tedy pro výstavbu aquaparku.

Pavel Perutka (ODS)

Stál jsem před pěti lety u zrodu myšlenky aquaparku v Jeseníku a stáli ji podporuji jako investici do budoucnosti a prosperity regionu. Druhá část otázky má ale příliš mnoho souvislostí a zatím mnoho neznámých. Jestli investovat do aqua nebo do jiných projektů dnes nedokážu odpovědět. Do června se nejen v našem výboru (pro strategický rozvoj a investice – pozn. red.) bude velmi intenzivně pracovat na všech pro a proti a teprve po položení maximálního množství dat a informací se budu schopen se vší vážností a odpovědností rozhodnout. Do té doby je to nezodpovědné jestli to někdo udělá. Takže do ankety je to za mne zatím  nerozhodně: padesát na padesát.