Zastupitelé totiž s platností od 2. srpna schválili statut sociálního fondu, který v květnu po auditu krajských úředníků museli zablokovat.

„Ministerstvo financí nám po kontrole sdělilo, že sociální fond zřízen byl, tedy existuje. Klíčovým problémem ale byla tvorba a čerpání sociálního fondu, protože o naplňování a použití rozhoduje zastupitelstvo, a to o této věci nikdy nerozhodlo,“ informovala tajemnice Městského úřadu Jeseník Věra Prosová.

Místostarosta Jeseníku Vladimír Cupal (nez.) proto vyzval na jednání zastupitelstva své kolegy, aby schválili statut sociálního fondu s platností od 2. srpna a otevřeli tak zaměstnancům cestu k sociálním výhodám placeným jejich zaměstnavatelem. „Zaměstnanci jsou rukojmí právníků a nás všech. Kauzu budeme muset právně dořešit, ale není důvod protahovat dobu do rozhodnutí soudního sporu, který může trvat roky,“ apeloval na zastupitele Cupal (nez.).

Městští zastupitelé následně schválili statut sociálního fondu, který nově navíc kryje i pojištění odpovědnosti za výkon zaměstnání.

Úředníkům se ulevilo. „Každopádně jakýkoli posun v tom, aby nezůstal sociální fond zmražený, vítáme,“ prohlásil za odborovou organizaci zaměstnanců města Jan Chytil.

Sociální fond poskytuje jesenickým úředníkům výhody od roku 1996. Po květnovém auditu krajského úřadu, kterému předcházelo čtrnáct let kontrol, zjistili auditoři u fondu nesrovnalosti. „Konstatovali jsme, že nebyl dodržen zákon,“ uvedl tehdy mluvčí kraje Ivo Heger.

Kraj kvůli tomu městu udělil za špatné hospodaření známku C4. S tímto vysvědčením by město mělo problémy získat úvěry od bank a zastavenou by mělo cestu i k dotacím.

Hned po krajském auditu začalo vedení města pátrat po viníkovi, kterému hrozilo, že bude muset vracet neoprávněně vydané miliony korun. Dokonce i úředníci měli obavy, že budou zpětně splácet nezákonně získané finance.

Situace se ale změnila. „Část výplat byla skartována, část je promlčená. Problémem jsou jen poslední dva až tři roky. Zastupitelé mohou navrhnout prominutí vyplacených částek. Jinak nás zřejmě čeká soudní spor,“ dodal Cupal.