Sedm sociálních bytů je naprojektováno ve třetím a čtvrtém podlaží budovy, kde dnes sídlí azylový dům pro rodiče s dětmi a noclehárna pro ženy. V objektu navíc již v minulosti vzniklo devět bytů stejného charakteru.

Z dotace ministerstva pro místní rozvoj by mohlo město získat čtyři miliony korun, zhruba stejnou částku by však muselo dát ze své kasy.

Zastupitel Roman Kalina upozornil na skutečnost, že v objektu dnes jsou podobné byty a azylový dům. „Bojím se toho, že tímto krokem k sobě dáváme dvě skupiny lidí, které se nemusí úplně snášet. Domnívám se, že v tom objektu můžeme utvořit jisté „ghetto", protože se tam mohou tyto skupiny lidí začít koncentrovat, možná mohou mít nějaké rozepře," řekl.

„Jak situaci v dané lokalitě trochu znám, již dnes se tam objevují společenské a sociální problémy ve vztahu k okolním obyvatelům. Uvědomme si, že se jedná o dům, který je uprostřed sídliště a je obklopen panelovými domy. Nezvyšujeme tam koncentraci těchto lidí," řekl zastupitel Radek Brnka.

Připomenul i hospodářskou situaci města. „Letos a příští rok opravdu nemáme peníze na žádné větší investice, tato akce nám ubere peníze z provozu. Vždyť už dnes máme problém doplnit peníze do Technických služeb, kde chybí, máme problém ve školkách a jinde," upozornil Brnka.

Místostarosta Libor Halas připomenul, že pokud by město postavilo podporované byty, nemohlo by podle pravidel čerpání dotací získat příspěvek na potřebnou opravu Katovny, kterou má rovněž v plánu.

Proti vyčlenění peněz se postavil i zastupitel Pavel Perutka. Upozornil, že město na jedné straně byty prodává a na druhé straně by stavělo nové. Vybudování každého by přitom vyšlo na milion korun. „Můj návrh je, že bychom neměli schválit vyčlenění finančních prostředků a do toho projektu se vůbec nepouštět," řekl.

S tímto návrhem se ztotožnila většina zastupitelů. Třinácti hlasy vyčlenění peněz na výstavbu bytů neschválili.