Stávající třídicí linka v areálu technických služeb disponuje kapacitou přibližně tisíc tun odpadů ročně. Kromě Jeseníku ji využívají i obce z okolí.

„Už nyní bychom potřebovali zpracovávat 1700 tun odpadů, přičemž jeho množství se každoročně zvyšuje. Nová třídírna proto bude mít kapacitu asi 3200 tun,“ sdělil vedoucí oddělení investic a rozvoje jesenické radnice František Chovanec.

V současnosti na akci běží výběrová řízení. Před několika dny komise otevřela obálky s nabídkami na stavební část projektu. Výstavbu haly pro nové zařízení by měla vítězná firma zahájit na podzim letošního roku. Pokud vše půjde podle plánu, technologie do ní bude namontována na začátku roku 2013.

Celkové náklady by se měly pohybovat okolo 27 milionů korun. Dotace z fondů Evropské unie má z této sumy pokrýt přibližně čtyřicet procent. Zbylou část zaplatí město a následně ji rozpočte do kalkulace nákladů na odpady mezi jednotlivé obce.

Obyvatelé Jeseníku dlouhodobě třídí odpad nejlépe z Olomouckého kraje. Dokládá to jeho vítězství v soutěži O keramickou popelnici. „Každý obyvatel vítězného Jeseníku vytřídil za rok 63,2 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Město Jeseník v uplynulých ročnících soutěže dosud nenašlo přemožitele,“ uvedl loni v prosinci ředitel technických služeb Jan Prejda.

Investice do separační linky není jediná, kterou Jeseník v oblasti odpadů v dohledné době plánuje. V roce 2013 chce v areálu technických služeb vybudovat sběrný dvůr pro bioodpady.