Nyní na Jesenicku působí neuroložka jeden den v týdnu. „Spousta lidí si raději vezme prášek a bolest neřeší. Když se dostane k lékaři, může být pozdě. I z toho důvodu jsme do uzavření smlouvy se společností Slovmed šli,“ řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Podle posudku cena bývalé kotelny s pozemkem činí milion korun. Zastupitelé Jeseníku jednomyslně odhlasovali její prodej za desetinu této částky, tedy za sto tisíc korun.

Ilustrační foto
Stovky Jeseničanů se náhle ocitly bez lékaře. Náhrada má přijít, ale potrvá to

„S ohledem na veřejný zájem vybudování zdravotnického zařízení v oblasti neurologie, která poskytne obyvatelům města i celého okresu pravidelnou péči pět dní v týdnu, nikoli jeden den, oddělení majetku doporučilo zveřejnění adresného záměru s vymezením jasných podmínek,“ sdělil místostarosta Jeseníku Václav Urban.

Jesenická poliklinika
Do Jeseníku míří dva noví praktici. Kdy začnou ordinovat?

Kupující se podpisem smlouvy zaváže vybudovat do šesti let v nemovitosti zdravotnické zařízení s prioritní specializací neurologie. To musí být provozováno minimálně deset let. Smlouva bude obsahovat i výhradu zpětné koupě.

Zdravotnictví je na Jesenicku palčivý problém dlouhodobě. Loni například ukončila praxi jedna z praktických lékařek ve městě. Město ve spolupráci s místní poliklinikou za ni usilovně hledalo náhradu.