Jednotka Sboru dobrovolných hasičů má v požární ochraně v Jeseníku nezastupitelnou úlohu.

„Nejenže se účastní výjezdů po boku profesionálů, navíc v době, kdy profesionální hasiči jsou na výjezdu, drží pohotovost. Je tedy nutné, abychom jí poskytli patřičné zázemí,“ uvedla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Myšlenkou výstavby nové hasičské zbrojnice pro Sbor a Jednotku dobrovolných hasičů se město zabývá od roku 2017, kdy si nechalo zpracovat projektovou dokumentaci. Stávající plechová hala v areálu městského úřadu v Tovární ulici je ve zcela nevyhovujícím stavu.

Nová moderní budova, jejíž výstavba se plánuje v lokalitě Zóny za Podjezdem, bude splňovat soudobé požadavky na výkon služby jednotky požární ochrany. V neposlední řadě je benefitem i snížení provozních nákladů. Opravy a údržba stávajícího objektu je náročná, vysoká je i spotřeba energií.

Na výstavbu nové budovy město získalo dotaci.

„V roce 2018 byla podána žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu. Město z důvodu již vyčerpané alokace v první fázi nebylo podpořeno. O to příjemnější bylo zjištění, že poskytovatel dotace na sklonku roku 2020 doplnil alokaci výzvy a záměr výstavby nové zbrojnice, včetně zpevněných ploch, oplocení a přístupového chodníku s veřejným osvětlením podpořil,“ uvedl Jiří Uher, vedoucí Odboru investic a majetku Městského úřadu Jeseník.

Městu se navíc podařilo získat i další dotaci, a to z Ministerstva vnitra ČR. Z celkově předpokládaných nákladů dvaadvacet milionů korun pokryjí dotační prostředky významnou část. V pondělí 11. října schválila Rada města Jeseníku uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby. Termín dokončení nové zbrojnice je plánován v roce 2022.